Bağ-Kur Genç Girişimci Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Son zamanlarda, genç girişimcilerin kendi işlerini kurup piyasaya adım atmaya yönelik ilgisi, üniversitelerin desteği ve devlet teşvikleri sayesinde önemli ölçüde artmaktadır. Ancak, birçok kişi şirket kurup kendi işini yapma konusunda yüksek vergi ve sigorta maliyetleri nedeniyle çekimser davranmaktadır. Bu yazıda, yeni bir şirket kurmayı düşünen girişimciler için en faydalı konulardan biri olan “29 yaş altı genç girişimci desteği” konusunu inceleyeceğiz.

 

Ekonomi destek paketi kapsamında 30.04.2018 tarihinde duyurulan torba yasa, vergiler açısından birçok sektöre çeşitli teşvikler sağlamaktadır. Emekli ikramiyesi, stok affı, geçmiş borçların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi konuları içeren bu torba yasa, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa içinde genç girişimcileri en çok ilgilendiren konu ise elbette onlar için sağlanan Bağ-Kur prim desteği oldu.

Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

Destekten yararlanabilecek genç girişimciler, aşağıdaki şartları sağlayanlar arasından seçilmektedir:

  • 18 yaşını geçmiş ve 29 yaşını tamamlamamış olanlar,
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi uyarınca kazanç bakımından genç girişimci istisnası kapsamında olanlar,
  • 01.06.2018 tarihinden itibaren Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olanlar,
  • Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa mükellefiyet açılmış olanlar,
  • Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olanlar.

Yukarıdaki şartları sağlayan genç girişimciler, 12 ay boyunca Bağ-Kur prim desteğinden faydalanma imkanına sahiptir.

Özetle; 01.06.2018 tarihinden önce işe başlamış olanlar, başka bir şirkette ortaklık payı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olan ve şirketini kapatmış olan kişiler, anonim veya limited şirket kuran kişiler bu teşvikten yararlanamaz.

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı Ne Kadar?

Genç girişimci desteğinden yararlanan vergi mükellefleri, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun değişikliğiyle genç girişimci kazanç istisnası kapsamında, 2023 yılı için gelir vergi tarifesinin 2. dilimine kadar olan gelirlerini 150.000 TL’ye kadar vergiden muaf olacaklardır. Bu vergi muafiyet tutarı her yıl güncellenmek üzere 3 yıl boyunca geçerlidir. Ayrıca, 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri de hazine tarafından karşılanmaktadır. 2023 yılında ödenecek en düşük aylık Bağ-Kur primi 3.452,76 TL’dir. Bu da demektir ki, genç girişimcilerin teşvikten yararlandığı süre boyunca toplam 41.433,12 TL prim ödemesi hazine tarafından karşılanacaktır.

Genç Girişimci Desteği ile İlgili Kanun Maddesi

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir:

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle 82. maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanmaktadır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu hükümden faydalandırılır.

Bu doğrultuda, 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18-29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanacaktır. Devlet hazinesi tarafından karşılanan aylık 3.452,76 TL prim tutarı ödenmesi gereken tutarı temsil etmektedir ve bu teşvik 1 yıl ile sınırlıdır. Böylece genç girişimcilere 12 ay boyunca toplam 41.433,12 TL destek sağlanacaktır.

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genç girişimci desteğine başvurmak için, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlanan bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunmak için ilgili şartları karşılayanlar, şirket kuruluş aşamasında bir mali müşavirden destek alabilirler. Dilekçe, mali müşaviriniz tarafından vergi dairesine sunulduktan sonra sonuçlandırılır. (Vergi dairesine bireysel olarak başvurarak süreci hızlandırabilirsiniz.) Size iletilen “Genç girişimci desteğinden faydalanabilir.” yazısını alarak, ikamet adresinize en yakın SGK Müdürlüğü Bağ-Kur Sigortalı Tescil Servisi’ne bizzat başvurarak destekten yararlanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, başvuru sürecinde ortaya çıkan Bağ-Kur prim borçlarınızı sildirebilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Hakkında Önemli Uyarı

Genç girişimci desteğinden faydalanırken, işe başlama tarihine de dikkat etmek önemlidir. Başvuru esnasında, işe başlama tarihiniz aynı zamanda şirket kuruluş tarihiniz olarak kabul edilir ve teşvik başvurunuz onaylanır. Şirket kuruluş tarihinden önce kayıt dışı gelirleriniz olduğu tespit edilirse, ilerleyen süreçte bu durum cezai işlem gerektirebilir. Ayrıca, genç girişimci desteğinden haksız yere faydalandığınız anlaşılırsa, sunulan avantajların geri iadesi talep edilebilir ve cezai işlem uygulanabilir. Aynı şekilde, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmamış olmanız da gereklidir.

Sizler de tüm bu süreçler hakkında profesyonel, mali ve hukuki destek almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Share on
Bir cevap yazın