Hazır Beyan Sistemi Nedir?

Dijitalleşen çağımızla birlikte eski yöntemler yerine kullanıcı dostu sistemler her alanda ilerlediği gibi mali ve idare alanda da ilerlemeye devam ediyor. Vergi mükellefleri için Hazine ve Maliye Bakanlığının hayata geçirdiği Hazır Beyan Sistemi, mart ayındaki fiziki yoğunluğu azaltan önemli uygulamalardan biridir.

Hangi beyannameler elektronik ortamda verilir?

Ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin gelir vergisi beyannamesinin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sisteme, Hazır Beyan Sistemi denilmektedir. Kullanım rahatlığı ve bilgilerin online sistemden çekilmesi mükelleflere büyük kolaylık sağlamaktadır.

Hazır beyan sistemi sayesinde vatandaşlar; vergi dairesine gitmeden, internet üzerinden kendi adlarına hazırlanan beyannamesini görüntüleyebilir yapılması gereken değişiklikler varsa üzerinde değişiklikler yaparak onaylayabilmektedir. Aynı zamanda ödenecek vergi, hazır beyan sisteminde otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Ticari Ve Zirai Vergi Beyanları Sisteme Dahil Değil!

Hazır beyan sisteminde belirttiğimiz gibi; ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin gelir vergisi görüntülenip onaylanabilirken; ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenlerin bu sistemden yararlanamadıklarını belirtmek isteriz. Ticari ve zirai gibi vergi beyanları vergi dairelerine giderek beyanname vermesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sitesi üzerinden hazır beyan sistemine ulaşılabilirsiniz. Hazır beyan sisteminin kullanım kolaylığına rağmen istisnaların yanlış hesaplanması veya eksik beyan edilmesi durumunda mükellefler vergi cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle dijital dünyanın kolaylığına rağmen insani hatalardan oluşan sonuçlarla karşılaşmamak için mutlaka bir mali müşavirlik ofisinden destek alınması gerekmektedir.

Share on
Bir cevap yazın