Instagram’da Yasal Şekilde Satış Yapabilmek İçin Neler Gerekli?

Instagram’da yasal şekilde satış yapabilmek için Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Vergi Usul Kanun’u çerçevesinde incelenmesi gerekir.

Satışlar İçin Vergi Mükellefi Olmak

Instagram üzerinden satış yapmak hukuki olarak bir e-ticaret faaliyetidir ve yapılan satışların yasal olabilmesi için çeşitli vergilendirmeler bulunmaktadır. Vergi mükellefiyeti olmadan kazanç sağlayanlara ilişkin cezalar bulunmaktadır. Vergilendirmeler gelir oranında hesaplanmaktadır. Gelir tespiti için; kâr amacı güdülen her ürün karşılığı fatura kesilmesi gerekmektedir. Fatura kesilmediği takdirde uygulanabilecek idari ve cezai yaptırımlar Vergi Usul Kanunu’nda belirtilmektedir. Faturasız satılan ürün başına kesilen ceza tutarı 2022 yılı itibariyle 500 TL’dir.

Yasal Satış İçin Gereken Adımlar

Ön Bilgilendirme: Instagram’dan satış yapan hesaplar hakkında kısmında işletme adı, marka adı, MERSİS no, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerini paylaşmak durumundadır. Satıcı, ürünün fiyat bilgisinin yanında vergi ve nakliye masrafları hakkındaki bilgileri de belirtmelidir.

Cayma Hakkı: Tüketici on dört (14) iş günü içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödetmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Her ne kadar bazı instagram sayfalarında iade yoktur gibi ibarelere denk gelsek de bu açıklamaların hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bunun yanında satıcı, tüketiciyi cayma hakkı konusunda bilgilendirmekle de yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Korunması: Satıcı veya sağlayıcı elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.

Sipariş ile İlgili Yükümlülükler: Tüketici, satın alma işleminden sonra siparişin alınıp/alınmadığına dair bilgilendirilmelidir. Bununla birlikte, eğer vergi ve teslimat masrafları ile ilgili detaylar belirlenmemişse, ek masrafların çıkabileceği konusunda tüketici bilgilendirilmelidir.

Share on
Bir cevap yazın