İnternetten Araba, Ev Satanlar Dikkat! Maliye Uygulama Başlattı.

Son günlerde gerek araç gerekse gayrimenkul fiyatlarındaki hızlı artışlar ekonomi gündeminde önemli yer işgal etmektedir. Ülkemizde neredeyse tekel konumunda bulunan araç ve gayrimenkul satışına aracılık eden internet siteleri yani servis sağlayıcılara dönük önemli bir yükümlülük getirildi.

Özellikle fiyatların birbirini takip ederek sürekli artış eğilimi gösterdiği bu tip internet sitelerinde verilen ilanların tüm detaylı içeriği artık maliye bakanlığı ile direkt olarak paylaşılacak.

Maliye bakanlığı 31.05.2022 tarihinde yayımladığı 538 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Söz konusu tebliğ ile Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara BTRANS adı verilen bildirim ile ilgili ayda hizmet verdiği ilan verenlere ilişkin bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda;

  1. a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
  2. b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,
  3. c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

Maliye bakanlığı ile paylaşacaklar.

Söz konusu Genel Tebliğin yayınlanmasından sonra, ilk bildirimler 01.06.2022 tarihi itibariyle verilen ilanlar için, ağustos ayının sonuna kadar verilecek. Böylece yeni dönem başlamış olacak.

Son yıllarda gelişen teknolojileri en iyi kullanan kurumlardan biri de maliye bakanlığı. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde neredeyse siber zeka diyebileceğimiz birtakım risk araştırma ve veri analizi programları bulunmaktadır.

Bu kapsamda düşünüldüğünde Gayrimenkullerin ve araçların internet üzerinden ilana koyulan bedellerle satılması ve bunun satış işlemlerinde alım satım yapan taraflar arasında banka veya aracı kurumlardan para transferleri, gerçek fiyatların belirlenmesi ve vergilendirilmesi açısından çok kuvvetli deliller olacaktır. Maliye elindeki bu muazzam veriyi bundan sonraki süreçte özellikle vergi kayıp kaçağının en çok yaşandığı bu iki sektörü denetlemede kullanacak gibi gözüküyor.

Sonuç olarak, vergi mükelleflerinin işlemleri üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetimleri her türlü teknolojik imkanlarda kullanılarak sıklaşmış bulunmaktadır. Vergi müfettişlerinin gerek vergi mükelleflerinin defter ve belge ibraz yazıları gerekse vergi mükellefi olmayanların yaptıkları işlemlere dair bilgi isteme yazıları üzerine 15 günlük süre içerisinde istenilen belge ve bilgilerin ibraz edilmesi konusuna özellikle dikkat edilmelidir.

MEHMET UFUK BAYRAKÇI
SMMM & L.L.M

Share on
Bir cevap yazın