İşletme Sözleşmesi Nedir? Ne İşe Yarar?

İşletme Sözleşmesi Nedir?

LLC’ler (Limited Liability Company) tarafından kullanılan işletme sözleşmesi, şirketin mali ve işlevsel kararlarını düzenleyen ve üyelere açıklayan bir yasal belgedir. Belgenin amacı, işletme sahiplerinin özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde şirketin iç operasyonlarını yönetmektir. Belge, limited şirket üyeleri tarafından imzalandıktan sonra, onları sözleşme şartlarına bağlayan resmi bir belge haline gelir.

İşletme Sözleşmesine Neden İhtiyaç Duyulur?

İşletme sözleşmesi, bir LLC’nin şartlarını ve kurallarını belirleyen bir belgedir, işletmenin yönetimine ve faaliyetlerine netlik katar. Bu belge, üyeler tarafından imzalandıktan sonra, LLC’nin izleyeceği yolu belirleyen resmi bir belge değeri kazanır.

İşletme sözleşmelerinin yararları maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir.

  • İşletmenin sınırlı sorumluluk statüsünü korumak için: Bu sözleşmeler, üyelerin LLC’ye karşı kişisel sorumluluktan korunmalarını sağlar. Bu formalite olmadan, LLC’ler tek kişilik şirketlere veya ortaklıklara benzeyebilir ve bu durumda şirket sahipleri kişisel sorumluluk üstlendikleri için risk altına girebilir.
  • Sözlü anlaşmaların açıklığa kavuşturulması için: Üyelerin belirli şartları sözlü olarak kabul etmelerine rağmen, yanlış anlama veya yanlış iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Yazılı olarak ele alınan operasyonel koşullar ve diğer iş düzenlemeleri her zaman en iyisidir, böylece herhangi bir çelişki durumunda bunlara başvurulabilir.
  • Sözleşmeyi eyaletin gözünde korumak için: Amerika’daki her eyalet, resmi bir işletme sözleşmesi olmayan LLC şirketler için geçerli olan kuralları belirlemiştir. Ancak, eyalet tarafından belirlenmiş kurallar genellikle çok geneldir, bu nedenle şirketlerin kendi gereksinimlerine göre işletme sözleşmelerini hazırlamaları daha uygundur.

İşletme Sözleşmeleri Hangi Maddelerden Oluşur?

Sadece örnek olarak verilenlerle sınırlı olmamak üzere, işletme sözleşmelerinde üyelerin sahip oldukları hisseler, oy kullanma hakları ve sorumlulukları, üyeler ve yöneticilerin yetkileri ve görevleri, kâr ve zararın paylaşımı, bir üyenin şirketten ayrılmak istemesi durumunda geçerli olan satın alma ve alım-satım hükümleri, bir üyenin ölümü durumunda ne olacağı gibi konulara yer verilebilir.

LLC’ler için İşletme Sözleşmesi Zorunlu Mudur?

İşletme sözleşmelerinin gerekliliği, şirketin bulunduğu eyaletin kurallarına bağlıdır. Bazı eyaletlerde bu sözleşme zorunlu olmasa da, faaliyet göstermek için işletme sözleşmesinin olmaması tavsiye edilmez. Eyaletin belirlediği genel kurallar her şirket için doğru olmayabilir. Ayrıca işletme sözleşmeleri, ortakları herhangi bir kişisel sorumluluktan da koruyabilir.

Tek Ortaklı LLC’ler İşletme Sözleşmesine İhtiyaç Duyar mı?

Bir ticari girişim tek bir sahibi/çalışanı olsa bile, şirketin işleyiş biçimini bir sözleşmeyle düzenlemek faydalıdır. İşletme sözleşmesi, LLC ile şirket sahibi arasında yasal bir sınır oluşturur, böylece şirket sahibi LLC’nin borçlarından veya yükümlülüklerinden sorumlu tutulmaz. Aksi takdirde, LLC’nin alacaklıları, şirket sahibinin kişisel varlıklarını takip edebilir.

Share on
Bir cevap yazın