Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirilebilecek Giderler

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları kurumlar vergisine tabi tutuluyor. Gelir üzerinden alınan vergiler kategorisinde yer alan kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan dolaysız vergi türüdür. Safi kazanç üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinde indirilecek giderler bulunmaktadır.

Kurumlar Giderleri Hasılattan İndirebilirler Mi?

5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesine göre İndirilecek Giderler ‘de kurumlar vergisi mükellefleri, ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, giderleri hasılattan indirebilirler.

Kurumlar Vergisi Gider İndirime Neler Dahil?

Beyannameden indirilecek giderler sayesinde kurumlar daha rahat ödeme sağlamaktadır. İndirilecek giderlere bakacak olursak sırasıyla; menkul kıymet ihraç giderleri, kuruluş ve örgütlenme giderleri, genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri yer almaktadır.

Beyannamede indirilebilecek önemli diğer şeylerse; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı, katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait teknik karşılıklar bulunmaktadır.

Diğer Kanunlarla Birlikte Beyanname Gider İndirimi Şartları Nelerdir?

Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan ve yalnızca beyanname üzerinde dikkate alınabilecek diğer indirim unsurlarıysa; Ar-Ge ve tasarım indirimi, belirli kişi, kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları indirimi, belirli kişi, kurum ve kuruluşlara yapılan bağış/yardımlar, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar, korumalı işyeri indirimi, nakit sermaye artırımından kaynaklanan indirimlerdir.

Kurumlar Vergisi İçin Son Tarih Ne Zaman?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 30 Nisan tarihine kadar ilgili vergi dairesine sunması gerekmektedir. Bayrakçı Müşavirlik olarak; vergi beyannamesi, beyannameden indirilecek giderlerin hesaplaması, mali ve hukuki konularda size hizmet vermeye hazırız.

Share on
Bir cevap yazın