Bu Müşavirlik

Hizmetlerimiz

Mali Müşavirlik ve Muhasebe Hizmetleri

06
Mali Müşavirlik Ve Muhasebe Hizmetleri

Alanında uzman ve deneyimli personel kadromuzla gerek firma bünyesinde gerekse kendi ofisimizde muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda firma bünyesinde muhasebe sisteminin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına, ön muhasebe personelleri ile gerekli görüşmelerin yapılarak mevcut durumun analizi yapılmaktadır. Ardından genel muhasebe sürecinin sevk ve idaresi planlanır. Düzenli aralıklarla yapılan kontroller ile sorunların daha başlamadan çözülmesi amaçlanmaktadır. Muhasebeye gelen, alış ve gider faturaları, gider pusulası, masraf fişleri, satış faturaları vb tüm mali değeri olan evrakların kontrol prosedürleri belirlenecektir.

05
KOSGEB ve KOBİ Danışmanlığı hizmetleri;

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme Birliği, dir. Kurum bünyesinde birçok teşvik ve devlet sübvansiyonları bulunmaktadır. Öncelikle kurumunuzun KOSGEB’e ilk kaydının yapılması sağlanacaktır. KOSGEB bünyesindeki teşvik ve destekler başvuruların yapılması, firmanın ihtiyacına göre yararlanabilecekleri teşvikler konusunda bilgilendirilmesi tarafımızdan yapılacaktır. KOSGEB bünyesindeki, nitelikli personel istihdam desteği, yurtdışı fuar desteği, marka patent katalog destekleri vb onlarca destek başvuruları tarafımızdan gerçekleştirilebilecektir. KOBİ Danışmanlığına sahip uzman personelimiz aracılığı ile KOSGEB ve BEBKA’nın açmış olduğu bir çok alandaki desteklere, proje hazırlayarak başvurular yapılmaktadır.

07
Vergi Mevzuatı Danışma ve Bilgilendirme Hizmetleri;

Ülkemizde hali hazırda uygulanmakta olan vergi kanunları ve ikincil mevzuatlar hakkında gerekli bilgilendirmelerin firma ihtiyaçlarına göre yapılması. Vergi mevzuatı alanındaki değişiklerin sürekli olarak takip edilerek firmaya bildirilmesi. Vergisel olarak verilecek beyan ve bildirimlerde yararlanılabilecek istisna, muafiyet veya indirimler varsa bunlardan firmanın istifade etmesinin sağlanması. Vergi iade işlemleri ve devlet teşvikleri konusunda firmanın yararlanabilecekleri varsa bunlar hakkında bilgilendirmek ve başvurularını sağlamak.

08
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışma ve Bilgilendirme Hizmetleri

Ülkemizde hali hazırda uygulanmakta olan sosyal güvenlik ve ikincil mevzuatlar hakkında gerekli bilgilendirmelerin firma ihtiyaçlarına göre yapılması. Sosyal güvenlik mevzuatı alanındaki değişiklerin sürekli olarak takip edilerek firmaya bildirilmesi. Sosyal güvenlik primleri ile ilgili firmanın yararlanabileceği bir takım teşvikler (indirimler) mevcuttur. Bu teşviklerin düzenlemelerinin yapılarak, başvurularının yapılması da tarafımızdan sağlanabilir. Geriye dönük olarak son 5 yılda yararlanılmamış teşvik varsa, bunlarında alınması için gerekli çalışmaların yapılması.

09
Dış Ticaret Müşavirliği Hizmetleri

Dış ticaret mevzuatı ve pratiği konusunda yetkin personelimiz ile dış ticaret alanındaki ihtiyaçlarınızı karşılama kapasitesine sahip olduğumuzu belirtmek isteriz. Yurtdışı yeni pazar araştırması, varolan pazarlara giriş çalışması, İhracatın her aşamasında sürekli destek, lojistik operasyon yönetimi gibi alanlarda faaliyet göstermekteyiz. Tüm iş ve işlemlerimizde İngilizce ve İtalyanca olarak destek verebiliriz.

10
KDV İadesi ile ilgili iş ve işlemler;

Vergi iade işlemleri konusunda firmanın yararlanabilecekleri varsa bunlar hakkında bilgilendirmek ve başvurularını sağlamak. İhracat ve İhraç kayıtlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleri ile ilgili olarak, bu sürecin sevk ve idaresi, İndirilecek ve yüklenilen KDV listelerinin hazırlanması. KDV İadeleri sürecinin vergi dairesi nezrinde takibi ve sonuçlandırılması ile buna ilişkin bütçeleme öngörüsünün yapılması.