Menkul Sermaye İrat Beyanın Ayrıntıları

Kişinin ticari ve zirai faaliyeti dışında nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen faiz, kira, mevduat hesapları, hisse senetleri gibi kâr payı ve benzeri gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre menkul sermaye geliri olarak tanımlanıyor. Bu yazımızda, birçok kişinin merak ettiği menkul sermaye geliri elde eden mükellefler için rehber olacak noktalardan bahsedeceğiz.

Beyannamede Sermaye Gelirinin Alt Sınırı Kaç TL?

2021 yılında elde edilen menkul sermaye gelirinin 53.000 TL’yi aşması durumunda beyanname vermesi gerekmektedir. Tabi ki de yıllık beyannamede gelirin ne kadar olursa olsun beyan edilmeyecek gelirler bulunmaktadır.

Beyan Edilmeyecek Gelirler Nelerdir?

Menkul sermaye gelirlerinde beyan edilmeyecek olanlar, ticari kazançla ilişkisi olmaması şartıyla mevduat hesapları, kamuya ait olmayan kurumların kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları, repo kazançları, emeklilik ve sigorta şirketlerinden ayrılma nedeniyle alınan gelirler, şirketlerin kârlarını sermayelerine eklemeleri nedeniyle elde edilen kâr payları, devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri yer almaktadır.

Hangi Kazançlarda İndirim Uygulanır?

Yıllık beyannameye dahil edilen kazanç ve gelirlere yapılacak indirimlerde bulunmaktadır. Burada daha çok sağlık, eğitim, hayat sigortası primleri, bağış ve yardımlar, Cumhurbaşkanlığınca başlatılan ayni ve nakdi bağışlar ve sponsorluk harcamaları yer almaktadır.

Bir Uzmana Danışmalı Mıyım?

Gelir Vergisi Kanununa göre menkul sermaye geliri birçok yönüyle uzmanların dahi zorlandığı bir konu olduğunu belirtmek gerekir. Birden çok kaynaktan gelirinizin olması durumunda, Bayrakçı Müşavirlik’in uzman ekibinden danışmak alabilirsiniz. Mali ve hukuki konularda size hizmet vermeye hazırız.

Share on
Bir cevap yazın