Mikro İhracat Vergi Muafiyeti Hakkında Bilmeniz Gerekenler

E-İhracat yaparak ürünlerini yurt dışına satan şahıs ve firmalar için, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Internet üzerinden yurtdışına satış yapan mikro ihracatçı firmalara yüzde 50 oranında vergi muafiyeti getirildi.

Teknolojinin gelişmesi ile hayatımızın her alanına giren online platformlar üzerinden alışverişler hem firmalara hem de müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Binlerce ürün çeşitliliğine sadece birkaç dakika içerisinde ulaşma avantajları sunulması, bunun beraberinde getirdiği lojistik ve kargo hizmetlerinin gelişmesi, e- ticaret işlemlerinin tercih edilmesinin en büyük etkenleri arasında yer alıyor. E-ihracatta vergi muafiyeti ise özellikle mikro ihracatçı firmaların masraflarının azalmasını sağlayarak, çeşitli vergi indirimleri sayesinde bu firmaların daha hızlı gelişmesini hedefliyor. Ülkemizde de dünya pazarına açılmayı bekleyen binlerce farklı ihracatçı firma bulunuyor. Devlet tarafından uygulanan desteklerle dijital alanda ürün ve hizmet pazarlamak artık daha kolay hale geliyor. Kanun, vergi muafiyeti ile istihdamın artırılmasını da teşvik ediyor.

Kanun kapsamında diğer başlıklar ve vergi indirimleri şunlar;

  • İşyeri olmaksızın evde imal edilen malları elektronik ortamlarda satanlar gelir vergisinden muaf tutulacak.
  • Yüzde 20’den fazlası halka arz edilecek şirketler için 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden 2 puan indirim yapılabilecek.
  • Evde üretilen ve online olarak satışa sunulan kişilere 220 bin TL’ye kadar gelir vergisi muafiyeti uygulanacak. Bu tutar aşılmazsa yüzde 4 gelir vergisi ödenecek.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/16 numaralı diğer indirimler başlıklı maddesinde, ETGB gerçekleştirilen mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu indirim uygulamasından, kurumlar vergisi mükellefleri yararlanamamaktadır.

 

Aşağıdaki koşulları sağladığınızda vergi muafiyetinden yararlanabilirsiniz;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Vergi Muafiyeti Kapsamına Giren İhracat Ürünleri Nelerdir?

Kanunda geçen ETGB ‘’Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’’, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225’inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi veya Ticaret Bakanlığınca belirlenen satışın ve ürünlerin çeşitli standartlar çerçevesinde tutulması ihracatı kapsamında elektronik ortamda düzenlenen beyannameyi ifade etmektedir. Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) düzenlemesi uyarınca, İhracat işlemine söz konusu olan tüm mal ve ürünlerin toplam bedellerinin brüt ağırlığı 300 kilogramı ve değeri 15.000 Euro’yu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebilir. Kişilerin ihracatını yapmak istediği ürünler için herhangi bir tür ya da sektör ayrımı bulunmamaktadır. Genel olarak tüm sektörlerde hizmet veren firmalar, kendi ürünlerinin satışını vergi muafiyeti çerçevesinde gerçekleştirebiliyor. Ancak satışa sunulan ürünlerin maksimum 15 bin Euro’dan düşük satış bedeline ve 300 kg’dan düşük ağırlıklara sahip olması gereklidir.

Sizler de ürün ve hizmetlerinizi yurtdışına satıyorsanız Mikro İhracat Vergi Muafiyeti hakkında yukarıdaki adımlara dikkat etmelisiniz. Mikro İhracat Vergi Muafiyeti hakkında mali ve hukuki destek almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

 

Share on
Bir cevap yazın