Tevkifatlı Fatura Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ticari faaliyet yürüten işletmeler, belirli fatura türleri kesmek zorundadır. Bu fatura türleri şunlardır: açık fatura, kapalı fatura, satış faturası, tevkifatlı fatura ve iade faturası. Satış faturası, iade fatura, açık ve kapalı fatura türleri işletmeler tarafından sıklıkla kullanılırken, tevkifatlı fatura daha az bilinen bir fatura türüdür.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat, işletmelerin vergi ödemelerini alıcı ve satıcı arasında bölüştürme işlemine verilen isimdir. Bu ödemeler genellikle faturada açık bir şekilde belirtilir. Normal satışlarda, satıcıya yansıtılan KDV ödemeleri tevkifat söz konusu olduğunda, hem alıcıya hem de satıcıya yansıtılır ve böylece her iki taraf da eşit şekilde ödeme yapar. Bu sayede, ödemeler daha adil bir şekilde dağıtılır. Tevkifat, iki ana başlıkta incelenebilir: tevkifatlı fatura kesme ve tevkifatlı fatura işleme. Bu iki türün de bilinmesi faydalı olabilir.

Gelir Vergisi Tevkifatı: Bu vergi türü, Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenir ve gelir türlerine göre kesinti yapılmasını konu alır.

KDV Tevkifatı: Bu tevkifat türü, kanun tarafından belirlenen tevkifat oranının satıcının kestiği faturada uygulanmasını ve vergi dairesine bildirilmesini gerektirir.

Tevkifatlar, her kuruluş tarafından uygulanmaz ve bu nedenle kişiye özel kurumlar kendi isteklerine göre tevkifat oranı oluşturamazlar. Ayrıca, tevkifat uygulanacak hizmet kolları da belirli düzenlemelerle sınırlandırılmıştır.

Kimler Tevkifatlı Fatura Kesebilir?

Tevkifatlı fatura, genellikle herkes tarafından kesilemeyen bir fatura türüdür ve sadece belirli kurumlar ve işletmeler tarafından kesilebilir. Bu kurumlar ve işletmeler şunlardır;

  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda payları işlemde olan şirketler,
  • Devlete bağlı ya da özel statüde olan bankalar,
  • Özelleştirme kapsamında bulunan şirketler ve kurumlar,
  • İl özel idareleri, köyler, belediyeler, katma bütçeli idareler ve daireler (genel bütçe içerisinde yer alması gerekmektedir),
  • Kamu kurumu olan meslekler,
  • Döner sermaye ile çalışan kurumlar ve kuruluşlar,
  • İktisadi Devlet Teşekkülleri,
  • Kamu İktisadi Kuruluşları,
  • Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan kurumlar ve kuruluşlar
  • Vadeli İşlem Borsaları

Tevkifatlı fatura kesebilecek olan kurum ve kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Tevkifatlı Fatura Hesaplama

Örnek olarak, yürürlükte olan gelir türleri üzerinden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 5/10, 9/10 gibi tevkifat oranı aralıkları vardır. Ancak, basit bir tevkifat hesaplama örneği üzerinden devam edelim ve 200 TL tutarında bir satış faturası olduğunu varsayalım.

Faturaya yansıyacak KDV oranı: %18
KDV tutarı: 36 TL
Genel fatura toplamı: 236 TL

Bu örnekte, fatura toplamı 236 TL olacaktır ve tevkifat oranına göre KDV tutarı alıcı ve satıcı arasında bölüştürülecektir.

Bu durumda satıcı olarak 36 TL KDV ödemeniz gerekir ve eğer tevkifat uygulanıyorsa ve kullanılan oran 5/10 ise, 18 TL KDV tutarının 18 TL’lik kısmı tevkif edilmiş olur ve ödeme sorumluluğu alıcıya geçer. Fatura genel toplamı sizin için 236 TL’den 218 TL’ye düşer.

Tevkifat türleri, gelir vergisi tevkifatı ve KDV tevkifatı olarak ikiye ayrılır. Önceden tanımlanmış gelir vergisi tevkifat oranları ve KDV tevkifat oranları hakkında daha detaylı bilgi için mali müşavirinizle görüşebilirsiniz.

Share on
Bir cevap yazın