Tüzel Ortak Şirket Kuruluşu İçin Yapılacaklar

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İZLENECEK YOL HARİTASI
(ORTAK TÜZEL KİŞİLİK OLMASI HALİNDE)

1. Unvan Kullanım İzninin Alınması; Türkiye’de kurulacak olan yeni şirkete, Türkiye yetkili makamları tarafından unvan kullanım izninin alınması için burada kullanmak istediğiniz şirket isminin tam olarak bildirimi.

⦁ Şirket unvanın arkasında gelecek en az bir adet iştigal konusu seçilmelidir.

⦁ Ticaret (alım-satım) ve fason üretim yanında şirket kendisi de ileride üretim yapmayı planlıyorsa bize bildirilmesi gerekmektedir. Şirket unvanın sonuna bu işler için gerekli ekleri, sizin beyanınıza göre biz ekleyeceğiz.

ÖRNEKLER;
BAYRAKÇI MALİ MÜŞAVİRLİK VE HUKUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BAYRAKÇI BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

2. Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması; Şirketin hangi işleri yapacağı konusunda konu başlıklarını bizimle paylaşırsanız buna ilişkin Ana sözleşmenizi hazırlayıp onayınıza sunacağız. Örnek; Trafo sistemleri, Demir Çelik ürünleri ticareti, Elektrik elektronik ürünleri vb. sektörlerin belirlenmesi.

3. Şirket Merkezi; Türkiye yetkili makamlarından alınan unvan kullanım iznini size ilettikten sonra şirket unvanına göre hazırlanmış Kira Kontratı. Bu kira kontratında yer alan adres şirketin merkez adresi olarak tüm kayıtlarda yer alacaktır. Kontratın hazırlanması için hukuk departmanımızdan yardım talep edebilirsiniz.

4. Şirket Sermayesi; Ana Şirket tarafından, Türkiye’deki şirket için koyulacak sermaye tutarı belirlenip tarafımıza bildirilmelidir. Sermaye tutarı ilk etapta şirketin Türkiye’de yapacağı işlerle tutarlı olmalıdır.

5. Ana Şirket’in Merkezinin Bulunduğu Ülke Makamlarından Alması Gereken Evraklar; Aşağıdaki evraklar Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke yetkili makamlardan alınmalıdır;

⦁ Ana Şirketin, merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış, “Sicil Tasdiknamesi” (Süresi 1 ayı geçmemiş olmalı)
⦁ Ana Şirketin, merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış, “Faaliyet Belgesi” (Süresi 1 ayı geçmemiş olmalı)
⦁ Ana Şirkete ait “İmza Sirküleri”
⦁ Ana Şirkete ait “Şirket Ana Sözleşmesi” (Son güncel değişiklikleri de içermelidir.)

DİKKAT! Bu maddede belirtilen tüm evraklar yurtdışındaki yetkili makamlar tarafından verilmiş asıl veya noter onaylı olmalı ve yine yurtdışındaki Türk Konsolosluğundan Apostil ve onayı olmalıdır.

6. Ana Şirket’in Merkezinin Bulunduğu Ülkede Yapacağı Kendi Genel Kurulunda Alması Gereken Karar; Türkiye’deki şirkete ortak olacak olan ana şirketin, kendi merkezinde aldığı kararda asgari şu hususlara yer verilmelidir;

⦁ Şirketin Ülke/İl olarak adresi belirlenerek Türkiye’de bir yeni bir şirket kurulması belirtilmelidir.
⦁ Türkiye’de Kurulacak olan yeni şirketin tam olarak unvanı.
⦁ Merkezdeki şirket adına, yeni kurulacak şirketi temsil edecek olan gerçek kişinin seçilmesi (Tek ortaklı Tüzel kişi şirket kurulacağı için bu ortak şirket aynı zamanda şirket müdürü olacaktır. Bu sebeple merkez şirketi temsil edecek gerçek kişi bu yapılacak olan genel kurulda belirlenmelidir.)
⦁ Yeni kurulacak şirketin sermayesinin belirlenmesi.

DİKKAT! Bu maddede belirtilen tüm evraklar yurtdışındaki yetkili makamlar tarafından verilmiş asıl veya noter onaylı olmalı ve yine yurtdışındaki Türk Konsolosluğundan Apostil ve onayı olmalıdır.

7. Tüzel kişi Temsilcisi Gerçek Kişi Pasaport Sureti; Merkezdeki şirket adına, yeni kurulacak şirketi temsil edecek olan gerçek kişinin Pasaport Sureti

DİKKAT! Bu maddede belirtilen tüm evraklar yurtdışındaki yetkili makamlar tarafından verilmiş asıl veya noter onaylı olmalı ve yine yurtdışındaki Türk Konsolosluğundan Apostil ve onayı olmalıdır.

8. Şirket Kuruluş İşlemleri İçin İmzaları Kim Atacak? Bu işlemler için iki yöntemden biri tercih edilebilir;

a) Şirket kuruluş işlemleri için gerekli evrakların tamamlanıp tarafımıza gönderilmesinden sonra, burada başvurular yapılıp kuruluş işlemleri için imza aşamasında randevu oluşturulacaktır. Bu randevuda eğer yetkili kişi Türkiye’ye gelirse imzayı kendisi atabilir. (Bu işlem sırasında ayrıca “Yeminli Tercüman” bulundurulması gerekmektedir. Tercüman Tarafımızdan ayrıca sağlanabilir.)

b) Eğer yetkili gelemeyecek durumda ise tarafımıza Türkiye’deki şirket kuruluşuna özel olarak verilecek vekaletname ile bu işlemleri biz de burada sizin yerinize yapabiliriz. (Bu durumda ise tarafımıza yurtdışındaki Türk Konsolosluğundan verilecek olan vekaletnamenin de gönderilmesi gerekmektedir. Vekaletname metni ayrıca paylaşılacaktır.)

9. Türkiye’de Ayrıca Personel İstihdam Edilecek mi? Türkiye’de şirket yetkilisinden başka ayrıca bir personel hemen çalıştırılacak ise tarafımıza bilgi verilmesi gerekmekte olup bu süreç şirket kurulduktan sonra da yapılabilir. Türkiye’de çalıştırılacak olan personele şirketi temsil ile ilgili birtakım yetkiler verilecek ise ve bu yetkilerde sınırlama yapılmak isteniyorsa (Alt yetkili temsilci, Pazarlama Müdürü, Finans Müdürü vb.) kuruluş işlemleri sırasında ya da sonrasında ayrıca “Şirket İç Yönergesi” hazırlanmalı ve Ticaret Siciline tescile sunulmalıdır.

DİKKAT! Bu maddedeki tüm işlemler şirket kuruluşundan sonra da yapılabilir.

10. Şirket Kuruluş İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Yapılacaklar; Şirket kuruluş işlemleri Ticaret Sicilinde tamamlandıktan sonra;

a) Türkiye’deki noterden ya da yurtdışındaki Türk konsolosluğundan, yeni şirketin temsilcisi adına 2 adet imza sirküsü çıkarılacaktır. (Bu işlem sırasında ayrıca “Yeminli Tercüman” bulundurulması gerekmektedir. Tercüman Tarafımızdan ayrıca sağlanabilir.)

b) Türkiye’deki noterden yada yurtdışındaki Türk konsolosluğundan, yeni şirketin buradaki resmi işlemlerini devlet daireleri ( vergi dairesi, ticaret sicili vb.) nezrinde takip edebilmemiz için, şirket temsilcisi tarafından bize 1 adet “Muhasebe ve Mali Müşavirlik İşleri’ne özel vekaletname verilmesi gerekmektedir. (Bu işlem sırasında ayrıca “Yeminli Tercüman” bulundurulması gerekmektedir. Tercüman Tarafımızdan ayrıca sağlanabilir.)

c) Türkiye’deki “Vergi Dairesi” tarafından şirket adresine kontrole gelinecek ve burada düzenlenecek tutanak yine şirket yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

11. Yurtdışından Gelecek Evrakların Çevirisi; Yurtdışından gelecek olan tüm evraklar Türkiye’deki yetkili makamlara sunulmadan önce, ya yurtdışında Türkçe tercümesi yapılıp Kore’deki Türk Konsolosluğunda onay ve apostili yapılmalı ya da burada özel “Yeminli Tercüme Bürosu” tarafından Türkçe ’ye tercüme edilmeli ve tercüme hakkında noter onayı alınmalıdır.

12. Ücretlendirme ve Masraflar;

⦁ Şirket kuruluşu işlemleri için müşavirliğimizin ücret fiyat listesini talep edebilirsiniz.

⦁ Şirket kuruluş işlemleri için resmi dairelere yatırılacak harçlar, sizin adınıza yapılacak ödemeler ve giderler ile resmi evrak tercüme ücretleri ve alınacak “Yeminli Tercüme” hizmeti bedeli ayrıca yansıtılacaktır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Share on
Bir cevap yazın