Ücret Geliri Beyanı Nedir?

Gelir Vergisi Kanununa göre ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlıyor. Gerçek kişilerin bir yıl içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Peki, ücret geliri hangi durumlarda beyana tabi tutuluyor?

Ücretle çalışanların büyük kısmının vergileri işverence vergi dairesine yatırılıyor. Ancak; yıl içinde iş değiştirenler veya aynı işverene ait şirketler arasında geçiş yapanlar ile elde ettiği ücret geliri yıllık sınırı aşanlar beyanname vermek zorunda kalabiliyorlar.

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıldı Mı?

7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler nedeniyle ücretlerin vergilenmesi önceki yıllara göre değişti. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra maaşlarda aylık kesintiler başlıyor. 2020 yılında yapılan değişikliklerle tek işverenle çalışılsa bile belirli bir tutarı aşan ücret gelirlerinin yıllık beyanname kapsamına alınıyor.

Hangi Ücret Gelirleri Beyan Edilecektir?

Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve brüt ücreti 650 bin TL’yi aşanlar, birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edenlerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 53 bin TL’yi aşanlar beyanname vermeleri gerekmektedir. Ayrıca birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde edenlerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dâhil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 650 bin TL’yi aşanlar gelirlerini beyan etmelidir.

Sporcular Ücret Geliri Beyanı Vermeli Mi?

Stopaja tabi olan ücret geliri toplamı 650 bin TL’yi aşan sporcular ve birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 53 bin TL’yi aşan profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemleri ücret gelir beyana vermek zorundadır.

Diğer Ücret Geliri Beyan Etmesi Gerekenler

Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet ehilleri, istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri ve son olarak ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler ücret geliri beyannamesi vermek zorundadır.

Kimler Ücret Gelir Beyanı Vermez?

Tek işverene bağlı olarak çalışan ve ücretinden aylık olarak vergi kesintisi yapılanlar, toplam ücretleri 650 bin lirayı aşmazsa yıllık beyanname vermezler. Diğer kazançları olan kira veya faiz gelirleri gibi kazançlar için beyanname vermek zorunda kalsalar bile ücret gelirlerini beyannameye dahil etmezler.

Ücretinden aylık kesinti yapılmamış olanlar ise tutarı her koşulda yıllık beyanname vermeleri gerekmektedir. Çalışan veya işveren olarak desteğe ihtiyacınız olduğunuz sürece sektörde öncü müşavirler olarak sizlere profesyonel olarak yardım etmeye hazırız.

 

Share on
Bir cevap yazın