Vergi Bildiriminde Yeni Dönem

5.000 TL’nin altında tüm alış veya satış yapan veya elektronik belge kullanarak alış veya satış yapan mükelleflerin artık “Ba-Bs formu” ibraz etmesi gerekmeyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu nedenle, tüm 5.000 TL’den daha az alım veya satımı olan mükellefler veya alım veya satım için elektronik belge kullanan mükelleflerin “Ba-Bs formu” ibraz etmesi gerekmeyecek.
Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bugün Resmi Gazete’de Nebati’nin yaptığı paylaşımla 5.000 TL’nin altında alış veya satış yapan veya elektronik belge kullanarak alım satım yapan tüm mükelleflerin Ba-Bs formu verme zorunluluğunu kaldırdık. Bu kural kapsamında, her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon vergi mükellefimizin 1,5 milyonu artık bu formları vermeyecek.

Yaklaşık 1,6 Milyon Vergi Mükellefi Ba-Bs Formu Veriyor

Yönetmeliğe ilişkin bakanlık açıklamasına göre, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aylık tutarı 5 bin TL’yi aşan mal veya hizmet alım veya satımlarını Ba-Bs formunu kullanarak elektronik ortamda bildiriyor. Yaklaşık 1,6 milyon vergi mükellefi bu şekilde Ba-Bs formlarını bildiriyor.

Geçen yılki düzenlemeye göre 5.000 liranın altında alım satım yapan veya elektronik fatura, elektronik serbest meslek makbuzu, elektronik imalatçı makbuzu vb. elektronik belge kullanarak alım satım yapan tüm mükellefler bu formları ibraz edebilecek. “Ba-Bs tebligatında beyan edilecek bir Bilgim yok” şeklinde. Bir kutuyu işaretlemeli ve elektronik olarak göndermelidirler.

Yeni tebliğle birlikte, vergi mükelleflerinin Ba-Bs Formu verme zorunluluğunu kaldırıldı. Buna göre, tüm alış veya satışları 5.000 TL’nin altında olan veya elektronik belge kullanan mükelleflerin Ba-Bs formu vermeleri gerekmeyecek.

Böylece Ba formu verenler açısından 1,4 milyon mükellef, Bs formu verenler açısından ise 1,5 milyon mükellef artık bu formlara ilişkin herhangi bir bildirim yapmayacak.

Düzenleme gereğince GİB, kamu kurumlarından mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin olarak elektronik ortamda bilgi alması durumunda, bu bilgilerin Ba-Bs formlarına dahil edilme zorunluluğunu resmi internet sitesinde yapacağı bir duyuruyla kaldırabilecek.

Bu şekilde halihazırda söz konusu formlarla bildirilen bazı bilgilerin de mükellefler tarafından bildirilmesine gerek kalmayacak.

Tebliğ, takip eden bildirim dönemine ilişkin verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Share on
Bir cevap yazın