Vergi İndirimi ve Faydalanmak İçin Yapılması Gerekenler

Bu yazıda, 2018 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan vergisini zamanında ödeyene indirim uygulaması hakkında bilgi vereceğiz. Vergisini düzenli olarak ödeyen mükellefler, ödemeyenler için vergi indirimi gündeme geldiğinde haklı olarak sitemde bulunmaktadır. Vergisini zamanında ödeyenler, ödemelerini aksatanlara göre dezavantajlı oldukları için şikayetçi olmaktadır. Bu haksızlığı gidermek için bir düzenleme yapılmıştır. Artık vergilerini düzenli ve zamanında ödeyen mükellefler için devlet tarafından %5 oranında indirim uygulanmaktadır.

İndirimden Faydalanmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Vergisini zamanında ödeyene indirim uygulamasından faydalanmak için neler gereklidir?

 

 • Vergi indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler, ilgili indirimin uygulanacağı beyannamenin yılı ve bundan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içinde vermiş ve bu beyannamelerde belirtilen vergileri de kanuni süresi içinde ödemiş olmalıdır.
 • Bu indirimden yararlanmak isteyen mükelleflerin, indirimin uygulanacağı beyannamenin yılını ve bu yılın öncesindeki son iki yılı kapsayan beyannamelerini kanuni süresi içinde vermiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, beyana tabi vergi türleri açısından, bu süre içinde ikmalen, re’sen veya idarece yapılan bir vergi tarhiyatı olmamalıdır. Başka bir deyişle;
  • İkmalen Tarh: Verginin hesaplanması sırasında eksik hesaplandığının belirlenmesi üzerine idare tarafından yapılan ikinci bir tarhiyat işlemidir, defter, kayıt ve belgelere dayanır.
  • Re’sen Tarh: Defter, kayıt veya belgelere dayanarak matrahın tamamen veya kısmen tespit edilemediği durumlarda idare tarafından gerçekleştirilen vergi tarhiyat işlemidir.
  • İdarece Tarh: Mükellefin gerekli başvuruyu yapmaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, vergi idaresi tarafından belirli matrahlar üzerinden tarhiyat yapması işlemidir.
 • Mükelleflerin indirimden yararlanabilmesi için, indirimin hesaplandığı beyannamenin tarihinden itibaren vadesi geçmiş olan vergi borçları veya cezalarının 1.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.
 • Bu indirimden yararlanacak olan mükellefin, ilgili yıl ve önceki son dört yıl içerisinde Vergi Usul Kanunu’na göre “kaçakçılık” olarak sayılan eylemlerde bulunmamış olması gerekmektedir.
 • Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet göstermeyen kurumlar vergisi mükellefleri, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları dışındaki kurumlar vergisi mükellefleri bu indirimden yararlanabilir.
 • İndirimden yararlanan bir mükellef, yukarıdaki şartları yerine getirmediği takdirde, indirimden kaynaklanan vergi tutarının ödenmemesi halinde vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tahsil edilecektir.

Vergi İndirimi Hangi Vergiler İçin Geçerlidir?

Gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri de dahil olmak üzere, her iki vergi grubundaki mükellefler bu vergi indiriminden yararlanabilirler.

Örneğin, Ahmet Bey gelir vergisi mükellefidir ve 2018 yılında 100.000 TL gelir beyan etmiştir. İndirim koşullarını sağlayan Ahmet Bey, normalde 23.460 TL gelir vergisi ödemek durumundayken %5 indirimle 22.287 TL vergi ödeyecek, bu sayede vergiden 1.173 TL tasarruf edecektir.

Yukarıdaki şartlara uyan kurumlar vergisi mükellefi Mehmet Bey ise, 2018 yılında 100.000 TL gelir beyan etmiştir. Normal şartlarda 20.000 TL kurumlar vergisi ödeyecek olan Mehmet Bey, yapılan %5 indirim sayesinde 19.000 TL vergi ödeyecek ve vergiden 1.000 TL tasarruf edecektir.

Sizler de tüm bu süreçler hakkında profesyonel, mali ve hukuki destek almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Share on
Bir cevap yazın