Vergi, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatı Hizmetleri

Vergi, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatı Hizmetleri

Vergi Mevzuatı; Ülkemizde hali hazırda uygulanmakta olan vergi kanunları ve ikincil mevzuatlar hakkında gerekli bilgilendirmelerin firma ihtiyaçlarına göre yapılması. Vergi mevzuatı alanındaki değişiklerin sürekli olarak takip edilerek firmaya bildirilmesi. Vergisel olarak verilecek beyan ve bildirimlerde yararlanılabilecek istisna, muafiyet veya indirimler varsa bunlardan firmanın istifade etmesinin sağlanması. Geleceğe dönük olarak firmanın yapacağı yatırımlara ve kendine has yapısına göre vergi planlaması yapılması.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı; Ülkemizde uygulanmakta olan sosyal güvenlik ve ikincil mevzuatlar hakkında gerekli bilgilendirmelerin firma ihtiyaçlarına göre yapılması. Sosyal güvenlik mevzuatı alanındaki değişiklerin sürekli olarak takip edilerek firmaya bildirilmesi. Sosyal güvenliği ilgilendiren beyan ve bildirimlerle ilgili süreçlerin takibi ve yönlendirilmesi.

İş Hukuku Mevzuatı; Çalışan personellerinize ilişkin, çalışma hayatı içindeki süreçlerin yönetilmesi. Bu kapsamda işçi özlük dosyalarının düzenlenmesi, firmanızın kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanması gibi aktüeryal hesaplamalar yanında bünyemizde bulunan avukatlarımız aracılığı ile iş hukuku uyuşmazlıklarının daha başlamadan çözülmesi adına süreç takipleri ve danışmanlıklar yapılmaktadır.

08