Yıllık Ücretli İzin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesi’ne göre, çalışanların yıllık izin kullanabilmek için mevcut işlerindeki ilk 1 yılını doldurmuş olması gerekmektedir. Örneğin; 7 Ağustos 2022 tarihinde işe başlamış bir çalışan için yıllık izin hak ediş tarihi 7 Ağustos 2023 olacaktır. Bu sürece deneme süresi de dahildir. 1 Yıldan az veya sezonu kapsayan işler yaptıysanız yıllık izinden faydalanamazsınız. Hak edilen yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Kıdeminize Göre Yıllık İzin Süreniz Ne Kadar

Kıdemi 1-6 yıl (5. yıl dahil, 6. yıl hariç) arasında olan çalışanlara, 14 gün

Kıdemi 6-15 yıl (6. yıl dahil 15. yıl hariç) arasında olanlara, 20 gün

Kıdemi 15 yıl (15. yıl dahil) ve daha fazla olanlar ise 26 gün yıllık ücretli izin kullanabilmektedir.

Buna ek olarak; 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlara 20 günden az yıllık ücretli izin verilemez. Bu süreler yasaların belirlediği taban sürelerdir ve iş yeri veya sendika anlaşmaları ile bu süreler arttırılabilmektedir. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanmaktadır. Hak ettiği izinleri çalışanlarına uygulamayan işverenler için para cezası uygulanmaktadır.

İzin Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Anayasa’nın 50’nci ve İş Kanunu’nun 53’üncü maddeleri dahilinde, kullanılmayan izinler hiçbir şekilde silinemez ve tamamı bir sonraki yıla aktarılır. Aynı maddeye göre, dinlenmek çalışanın hakkıdır ve bu nedenle izin süreleri paraya çevrilip çalışana teklif edilemez veya çalışan böyle bir talepte bulunamaz. İş Kanunu 59’uncu maddeye istinaden, çalışanın iş yerinden ayrılırken kullanmadığı izin günleri olması durumunda, bu izin günleri için kendisine aldığı en son brüt ücret üzerinden hesaplanarak gün başına ücret ödenmesi gerekmektedir.

Share on
Bir cevap yazın