Bu Müşavirlik

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, Işçi Hakları, Çalışma Koşulları, Işçi Ücretleri, Işçi Sendikaları Ve Işveren-Isçi Ilişkileri Ile Ilgili Konuları Inceleyen Hukuk Dalıdır.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

1.    İş Akdinin Feshi Davaları

2.    İş Kazası Ve Iş Kazasından Doğan Tazminat Davaları

3.    İşe Iade Davaları

4.    Kıdem Ve Ihbar Tazminatı Davaları

5.    Hizmet Tespiti Davaları

6.    Sözleşmenin Yorumlanması Davaları

7.    Sosyal Sigorta Davaları

15