Bu Müşavirlik

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hukuku, Hukuğun, Ticaretle Ilişkili Tüm Mevzuatı Kapsayan Bir Alt Dalıdır. Bireyler Arasındaki Ticari Ilişkileri Düzenler.

Ticaret Ortaklıkları Kollektif, Komandit, Anonim, Limited, Kooperatif Ortaklıklarıdır. Belgelerle Ilgili Hukuk, Kıymetli Evrak Başlığında Toplanmıştır. Düzenlenme Biçimleri Nama Yazılı Ve Hamiline Yazılı Olur. Kıymetli Evrak Poliçe, Bono, Çek, Imtia Senetleri, Taşıma Senetleri Türlerindedir. Şirketler Temel Olarak Şahıs Şirketleri Ve Sermaye Şirketleri Olarak Ikiye Ayrılırlar. Adi Şirket, Kolektif Şirket Ve Komandit Şirket Şahıs Şirketlerinden Iken Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket Ve Anonim Şirket Ise Sermaye Şirketlerindendir. Şahıs Şirketlerinde Ortakların Kimlik, Kişilik Ve Ilişkileri Ön Plana Çıkarılıyorken, Sermaye Şirketlerinde Sadece Ortakların Getirdikleri Sermayeler Önem Taşımaktadır.

Ticaret Ve Şirketler Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz; Haksız Rekabet, İflas Ve İflas Erteleme, Şirketlerin Alacak Davaları, Ticaret Ünvanına Tecavüzün Önlenmesi Davaları, Ortaklıktan Çıkma Davaları İle Diğer Tüm Adi, Anonim Ve Limited Şirket Davalarıdır.

En Temel Amacımız, Müvekkillerimize En Etkili Stratejik Çözümleri Sunup Bu Çözümleri Hayata Geçirmektir. Bu Doğrultuda Müvekkillerimiz Ile Yakın Bir Iletişim Ve Iş Birliği Içerisinde Çalışarak Ve Ihtiyaçlarını Hızlı Bir Biçimde Tüm Boyutlarıyla Ele Alarak Hizmetlerimizi Sunmaktayız. Müvekkillerimizi Iş Ortağımız Olarak Görerek Onların Yatırımlarına Hukuki Hizmetlerimizle Değer Katmayı Hedeflemekteyiz.

12