e-Belgelerde Zorunlu Karekod Uygulaması 1 Eylül 2023

Son değişikliklerle elektronik belgelerin çoğunda karekod kullanma zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve e-belgelerde karekod kullanımını içerecek şekilde belirli bilgilerin yer almasını da gerektirecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, 17 Şubat 2023 tarihinde bu gereksinimleri içeren bir kılavuz yayımladı. Artık, işletme sahipleri kılavuzdaki şartları yerine getirmeyen elektronik belgelere karekod eklemeyi ihmal ederlerse, cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilirler.

e-Belge Nedir?

Elektronik belge ya da kısaca e-Belge, belirli bir standarta uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan belgeleri ifade eder. Bu elektronik belgeler, e-faturalardan e-arşiv faturalarına, e-irsaliyelerden e-serbest meslek makbuzlarına kadar, kamu kurumları tarafından kullanılan tüm belgeleri içerir. Sadece kamu kurumları değil, aynı zamanda küçük ve büyük işletmeler de operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla e-Belgeyi tercih etmeye başladılar.

Bu nedenle e-belgeler, iş süreçlerinde hata payını en aza indirme, vergi ve yasal düzenlemelere uyum sağlama, gelir-gider süreçlerini takip etme gibi birçok avantaj sunmuştur. Ayrıca kâğıt kullanımını azaltarak, daha sürdürülebilir bir yöntem olarak ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkmıştır.

e-Fatura’da Karekod Zorunlu Mu Olacak?

Yayımlanan kılavuza göre, tüm elektronik belgelerde karekod kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte, karekodun yalnızca varlığı yeterli olmayacak; karekodda belirli bilgilerin yer alması gerekecektir. Bu bilgiler, elektronik belge türüne göre değişkenlik gösterecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuz, hangi belge türünde hangi bilgilerin nasıl yer alması gerektiğini belirlemiştir. Mükellefler, bu kılavuzdaki bilgilere uygun olarak karekodları belgelerine eklemek zorundadır.

Bu düzenleme 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hangi e-Belgelerde Karekod Zorunlu?

 • e-Fatura
 • e-Arşiv Fatura
 • e-İrsaliye
 • e-Serbest Meslek Makbuzu
 • e-Müstahsili Makbuzu
 • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi
 • e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi
 • e-Adisyon

e-Belgelerde Bulunması Gereken Zorunlu Karekod Bilgileri

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belgelerde bulunması gereken karekod bilgilerini tablolar halinde açıklayan bir kılavuz yayınladı. Karekod Standardı Kılavuzu adı altında sunulan bu bilgilere göz atarak, yeni belgelerinizi nasıl düzenlemeniz gerektiği hakkında güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan karekod zorunluluğu ile ilgili e-belge kullanıcıları için Karekod Standardı Kılavuzu’na dayalı detayları inceleyelim:

 • e-Fatura kullanıcıları için, gönderenin ve alıcının VKN ve TCKN bilgileri, senaryo, fatura tipi, fatura tarihi, fatura no, ETTN, belge para birimi, mal hizmet tutarı, mal hizmet KDV matrahı, hesaplanan KDV tutarı, vergi dâhil toplam tutarı ve ödenecek tutar bilgileri gereklidir.
 • e-Arşiv faturaları, e-faturalar gibi karekod içermelidir ve aynı bilgileri içermelidir.
 • e-İrsaliyeler için gereken bilgiler ise gönderen ve alıcının VKN ile TCKN bilgileri, senaryo, irsaliye tipi, belge tarihi, belge no, ETTN, fiili sevk tarihi, fiili sevk zamanı, taşıyıcı bilgileri VKN ve taşıyıcı plaka bilgisi içerir.
 • Serbest meslek erbaplarının kullanması gereken e-SMM belgelerinde gönderen ile alıcının VKN ve TCKN bilgileri, belge tarihi, belge no, ETTN, belge para birimi, brüt ücret tutarı, tahsil KDV tutarı, KDV tevkifat tutarı, GV stopaj tutarı, KDV tutarı, net ücret tutarı, tahsilat bilgileri yer alır.
 • e-Müstahsil makbuzu olan e-MM belgesi için gerekli bilgiler gönderen ve alıcı VKN ve TCKN, senaryo, tipi, belge tarihi, belge no, ETTN, belge para birimi, mal hizmet toplam tutarı, GV stopaj tutarı, mera fonu ücreti, borsa tescil ücreti, hesaplanan SGK prim kesintisi ve ödenecek tutar bilgilerini içerir.
 • Emeklilik ve sigorta şirketlerinin aracıları adına düzenledikleri belgelerde gönderen ve alıcı VKN’si, gönderen ünvan, senaryo, tipi, belge tarihi, belge no, ETTN, belge para birimi, ihtihsal komisyon toplam tutarı, iptal komisyonu toplam tutarı ve toplam komisyon tutarı yer alır.
 • e-Döviz ve kıymetli maden alım satımı için gerekli bilgiler gönderen ve alıcı VKN ile TCKN bilgileri, senaryo, tipi, belge tarihi, belge no, ETTN, döviz/kıymetli maden miktarı, uygulanan kur/birim fiyat, döviz karşılığı, TL karşılığı ve toplam tutar bilgilerini içerir.
 • e-Adisyon belgelerinde ise gönderen ve alıcı VKN ile TCKN’si, senaryo, tipi, belge tarihi, belge no, ETTN ve ödenecek tutar bilgileri bulunmalıdır.

Eğer e-belge kullanıcısı iseniz, bu bilgileri faaliyet alanınıza göre hazırlayarak 1 Eylül 2023 tarihine kadar karekod zorunluluğuna uygun hale getirebilirsiniz.

Sizler de tüm bu süreçler hakkında profesyonel, mali ve hukuki destek almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Share on
Bir cevap yazın