e-Haciz Nedir ve Nasıl Kaldırılır?

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte devlet sistemlerinde her alanda dijital dönüşüm gerçekleştirilmiş ve hem devlet kurumlarının hem de vatandaşların işlemleri daha hızlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir. E-haciz, elektronik ortamda uygulanan bir haciz sistemidir ve ödenmemiş borçlara karşı uygulanmaktadır. Elektronik ortamda gerçekleştirilen alışverişler ve devlete olan ödemelerin gecikmesi, ciddi borçlarla sonuçlanabilmektedir. Bu dijital dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan e-Haciz yöntemi ise borçların ödenememesi durumunda karşımıza çıkmaktadır.

e-Haciz Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Elektronik haciz, devlete olan ödenmemiş borçlar nedeniyle uygulanan bir yöntemdir ve “e-haciz” olarak adlandırılır. Geleneksel haciz sisteminin elektronik versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz e-Haciz, devletin birey veya kamu alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun maddi varlıklarına el koyması ve bazı durumlarda borçlunun bu varlıklar üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtlaması şeklinde gerçekleşen bir işlemdir. Bu işlem, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesi uyarınca gerçekleştirilir.

Söz konusu maddeye göre, borçlu kişiye ödeme emri gönderilir ve borcunun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması talep edilir. Borçlu, ödeme emrini ödemezse, ödeme emri kesinleşir ve icra takibi başlatılır. Genellikle ödenmeyen eski dönem vergileri için e-haciz işlemi, maaşlarda kesinti şeklinde uygulanır. Ayrıca, e-haciz gerektiği durumlarda taşınmazlar gibi gayrimenkuller ve taşıtlar üzerinde de uygulanabilir.

5904 sayılı kanunla 6183 sayılı Kanun’a yapılan değişiklikle e-haciz işleminin hukuki altyapısı oluşturulmuştur. E-haciz sayesinde kamu kurumlarının iş yükü azalmış ve posta giderlerinden tasarruf edilmiştir.

E-haciz uygulaması, sadece bunlarla sınırlı değildir; borç miktarına, borcun vadesine veya diğer nedenlere bağlı olarak uygulama şekli değişiklik gösterebilir. Örneğin, genellikle ödenmemiş vergi borcu gibi geçmişe dair borçlar için maaş blokesi uygulanabilir.

Haciz ile e-Haciz Arasındaki Farklar Nelerdir?

e-Haciz ve standart haciz, birbirine oldukça benzer süreçlerdir. Normal bir haciz sürecinde kişinin maddi varlıkları alınırken, e-haciz sürecinde ise kişinin dijital varlıkları bloke edilir. Her iki haciz türünün de kaldırılması için borcun ödenmesi gerekmektedir.

e-Haciz, icra daireleri tarafından kullanılan bir yöntemdir. Borçlu kişinin banka hesapları, kredi kartı hesapları ve diğer dijital varlıkları, icra daireleri tarafından bloke edilir. Borçlu kişi, bu varlıklarını kullanamaz. e-Haciz, borçlunun dijital varlıklarının bloke edilmesi dışında standart haciz ile aynıdır.

Standart hacizde, icra memurları borçlu kişinin mal varlığına el koyabilir. Araba, ev, altın, mücevher gibi maddi varlıklar bunlara örnek olarak verilebilir. Bu varlıklar, borçlu kişi borcunu ödeyene kadar elinde tutulur veya satılır.

e-Haciz ve standart haciz, borçlu kişinin borcunu ödeyene kadar varlıklarını bloke eder veya el koyar. Bu nedenle, borçlu kişiler borçlarını ödeyerek dijital veya maddi varlıklarını geri alabilirler.

e-Haciz Kimlere Uygulanır?

e-Haciz işlemi, çeşitli borç sebepleriyle başlatılabilir. Bu borçlardan bazıları şunlardır:

  • İcra borçları
  • Kredi kartı borcu
  • Ödenmemiş sigorta primleri
  • RTÜK’e bağlı para cezaları
  • KYK borçları
  • Vergi borçları
  • Trafik cezaları

Bu gibi borçları herhangi bir sebep nedeniyle ödemeyen kişilere haciz uygulanabilir ve borçlu kişiye borç tebligatı gönderilir.

e-Haciz Nasıl Sorgulanır?

Haciz sürecinin başlamış olup olmadığını öğrenmek için farklı yöntemlerden yararlanabilirsiniz. İlgili bankanın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden, bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla veya e-Devlet sistemine giriş yaparak “Adli Sicil ve İcra Dosyası Sorgulama” hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmet sayesinde üzerinizde bir haciz işlemi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

e-Haciz Nasıl ve Kaç Günde Kaldırılır?

Haciz işleminin kaldırılabilmesi için borçlu kişinin borcunun tamamını ödemesi gerekmektedir. Borcun tam olarak ödenmesi durumunda, işlem otomatik olarak sona erecektir. e-Haciz kaldırma işlemi, mahkemenin iş yüküne ve işlem sürecine bağlı olarak değişen bir süre içinde gerçekleştirilir. Bu süre, işlemi yürüten mahkemenin yoğunluğuna ve süreçlere bağlı olarak değişebilir. İşlemi gerçekleştiren kurum, örneğin bir banka veya diğer finansal kuruluşlar, kaldırma bildirimini aldıktan sonra işlemi durdurmakla yükümlüdür.

Mahkemenin kaldırma kararını alma süresi, görev yüküne bağlı olarak değiştiği için işlem süreci hakkında doğru bilgilere ulaşmak için işlemi gerçekleştiren kurum ve mahkeme ile iletişime geçmek en doğru yöntemdir. e-Haciz işlemi öncesinde, borçlu kişiye ödeme emri tebliğ edilir ve bu tebligatın gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içinde borcun tamamı ödenmezse e-Haciz işlemi başlatılamaz. Aynı şekilde, 15 günlük süre içinde borcun bir kısmının ödenmesi veya taksitlendirilmesi, haciz durumunun kaldırılması için yeterlidir.

Ancak borçtan tamamen kurtulmak için bahsi geçen borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Önemli olan nokta, borca ait en küçük bir tutarın bile kalmamasıdır. Eğer borca ait bir tutar kalırsa, bu haczi kaldırmaya engel olur. Borçlu, borcunu ödemek amacıyla herhangi bir eylemde bulunmazsa haciz işlemi başlatılır. e-Haciz tebliği yapılan kişi, itiraz etmek istediği takdirde borcun olmadığı veya tebliğ tarihinde önceden ödendiği yönünde tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itirazını yapmakla yükümlüdür.

Borç tamamen ödendikten sonra, ilgili kurumların durumu bilmesi ve e-Hacizin kaldırılması için ilgili kuruma bir dilekçe yazarak haciz işleminin kaldırılmasını talep etmek gerekmektedir. e-Haciz kaldırma talebi, ilgili kurumun ıslak imzalı belgesiyle birlikte bankaya gidilerek banka hesabındaki haczi kaldırmak için sağlanır. Unutulmamalıdır ki, ödenen borçlar tekrar talep edilemez. Haciz işlemlerinin büyük bir çoğunluğu icra daireleri aracılığıyla gerçekleştirilir, ancak e-haciz işlemleri vergi daireleri tarafından gerçekleştirilir.

e-Haciz Borç Ödemeleri Nereye Yapılır?

Borçların ödenmesi, alacaklı kurumun belirlediği yerlere ve yöntemlere göre gerçekleştirilir. Örneğin, vergi borçlarının ödemeleri genellikle Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların ödemeleri ise SGK’nın internet sitesi, banka şubeleri veya PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Borçlu olduğunuz kurumla iletişime geçmek, ödeme yapılacak yeri ve yöntemi öğrenmek için en doğru yöntemdir.

e-Haciz Borcuna Taksitlendirme Yapılabilir mi?

E-haciz borçları taksitlendirme seçeneği sunmaktadır ve borçlular genellikle bu yolu tercih etmektedir. Bu şekilde borcun tamamını ödemek yerine taksitler halinde ödeyerek ödeme yükünü minimum düzeye indirebilmektedirler. E-haciz borcunu taksitlendirmenin bazı yöntemleri bulunmaktadır.

E-haciz işlemi uygulanmadan önce borçlulara bir tebligat gönderilir. Bu tebligatın ardından 15 gün içinde borcun yüzde 20’sini ödeyenler, kalan borcun taksitlendirilmesi için hak kazanır.

Eğer borç, 15 günlük süre içinde ödenecekse e-haciz taksitlendirme yapılmaz. Taksitlendirme için öncelikle toplam borç tutarının yüzde 20’si peşin olarak ödenir, ardından kalan tutar belirlenen taksit sayısıyla ödenir. Borçlu olduğunuz kuruma başvurarak ilk taksiti yatırabilir ve kalan tutar için ödeme garantisi vererek hesabınızdaki blokeyi kaldırabilirsiniz.

Sizler de tüm bu süreçler hakkında profesyonel, mali ve hukuki destek almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Share on
Bir cevap yazın