Hukuk Müşavirlik Hizmeti Nedir?

Hukuk müşaviri, şirket veya kamu kurumuna, hükümet düzenlemeleri, sözleşmeler ve vergi gibi iş faaliyetleri ile ilgili yasal konularda tavsiyede bulunur. Bireysel veya kurumsal yasal faaliyetlerin denetimini sağlar. Dava sırasında müvekkillerini temsil eder.

Hukuk Müşaviri Kimdir?

Hukuk müşaviri, her türlü kurum ve kuruluşa hukuki haklar konusunda danışmanlık veren kişidir. Hukuk müşaviri kişilerin hukuki haklarını nasıl kullanması gerektiği konusunda kurumlara rehberlik etmektedir. Hukuk müşavirleri ilgili yasa ve mevzuatlara hakim olmalıdır.

Hukuk müşavirliği;

  • Bireysel Hukuk Müşaviri
  • Kurumsal Hukuk Müşaviri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bireysel Hukuk Müşavirliği Nedir?

Kişilerin her türlü hukuki uyuşmazlıkları bireysel hukuk müşavirliği kapsamında yer almakta, hukuk müşaviri de bu kapsamdaki uyuşmazlıkların çözümü için kişilere hizmet vermektedir.

Bu hizmetler kapsamında;

  • Yapılacak sözleşme kapsamında yer alan tüm hukuki konulara netlik kazandırmaya çalışmak,
  • Atılacak hukuki adımlarda doğabilecek sonuçlar hakkında müvekkillerini bilgilendirmek,
  • Doğabilecek tüm hukuki problemlerde (dava, icra, şikâyet vb.) süreçleri takip ederek müdahale etmek yer almaktadır.

Kurumsal Hukuk Müşavirliği Nedir? 

Kurumsal Hukuk Müşaviri; kamu kurum ve kuruluşları ile özel nitelikteki tüzel kişilere yani, anonim şirketler, limited şirketleri, holdingler ve diğer şirketlere her türlü hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesini sağlar. Kurumsal hukuk müşaviri olarak işlem gerçekleştirenlere genellikle “Şirket avukatı” veyahut “Kurum avukatı” denilmektedir.

Kurumsal hukuk müşaviri, müvekkil şirketin soruşturma dosyaları ve ceza davaları, hukuk davaları, icra davaları ve icra takip işleri, ihtarnameler, sözleşmeler, hükümet düzenlemeleri, vergi işlemleri, insan kaynakları başta olmak üzere şirketin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi hususlarla ilgilenmektedir.

Share on
Bir cevap yazın