Mali Müşavirlik Hizmeti Nedir?

Mali müşavirler şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü, en temel işleri muhasebedir. Muhasebe sayesinde bir işin kâr getirip getirmediğini ölçümleyebilir; işinizi büyütmek ya da sonlandırmak için karar alabilirsiniz. Mali müşavir, gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar.

Mali Müşavirin Görev ve Sorumlulukları 

Hesapları denetlemek, mali danışmanlık sağlamak ve hesap yönetimini üstlenmek için şirketler veya özel müşteriler tarafından istihdam edilen mali müşavirin sorumlulukları şunlardır;

 • İşletmenin gelir ve giderlerini ilgili defterlere kaydetmek.
 • İşletmenin üzerine düşen vergi beyannamelerini düzenlemek.
 • Yeni kurulan ve hali hazırda devam eden işletmelerde muhasebe sistemleri kurmak.
 • Kurulan muhasebe sistemlerini geliştirmek.
 • Mükelleflerinden gelir ve gider faturalarını toplayarak muhasebe programlarına/ elektronik defterlere işlemek.
 • Her ay sonunda bordroları hazırlayarak mükellefe göndermek.
 • Her ay sonunda banka mutabakatlarını yapmak.
 • Girmiş olduğu kayıtlara göre bilanço, gelir tablosu gibi mali tabloları düzenlemek.
 • Vergi beyannamelerini hazırlamak ve elektronik ortamda onaylanarak tahakkuk fişlerini almak.
 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndererek verginin ödenmesini sağlamak.
 • SGK ile ilgili işe giriş/ işten çıkış/ aylık hizmet bildirgesi gibi bildirgeleri hazırlamak ve elektronik ortamda onaylamak.
 • Mükelleflerine muhasebe ve vergi konuları hakkında danışmanlık yapmak.
 • Vergi, fon, gecikme faizi ve ceza işlemlerindeki uyuşmazlıkları çözümlemek.
 • Sermaye artırımı, KDV iadesi gibi çeşitli özel amaçlı tespit raporları yazmak.
 • Kuruluş işlemlerinin yanı sıra birleşme, bölünme, devir, tasfiye gibi işlemlerde mükelleflere yardımcı olmak.
 • Adres değişikliği, faaliyet değişikliği gibi işleri yapmak.
 • Genel kurul toplantıları için gerekli evrak işlerini yapmak.
 • Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi ve benzeri konularda bilirkişilik yapmak.
 • Muhasebe evrakları ve finansal tablolar üzerinde çeşitli incelemeler ve denetimler yapmak.
 • İlgili konularda yazılı görüş bildirmek, rapor düzenlemek.
Share on
One Reply to “Mali Müşavirlik Hizmeti Nedir?”
  Bir cevap yazın