SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

 

SGK işe giriş bildirgesi her işverenin öncelikli sorumlulukları arasındadır. İşveren, işe aldığı personelini SGK’ya beyan etmekle yükümlüdür. İşveren olarak merak edilen soruların başında, “İşe giriş bildirgesi nasıl alınır?”, “İşe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir ve ne zaman beyan edilir?” gibi sorular yer almaktadır. Gelin bunlara bir göz atalım.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

İşe giriş bildirgesi, bir çalışanın işe başladığı zaman diliminde işveren tarafından resmi olarak ilgili kuruma (genellikle sosyal güvenlik kurumu) gönderilmesi gereken belgedir. Bu bildiri, yeni bir çalışanın işe başlama tarihini, iş koşullarını, sigorta bilgilerini ve benzeri detayları içermektedir. Bu bildiri, işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamanın yanı sıra, çalışanın sosyal güvenlik haklarının korunmasına da katkı sağlar.

SGK İşe Giriş Belgesi Nasıl Düzenlenir?

İşe giriş bildirgesi internet aracılığıyla SGK sistemini kullanılarak düzenlenebilir. Bu bilgirdeye de e-Bildirge denilmektedir.

Süreç nasıl işler: Çalışanın TC kartı numarası e-SGK sistemine girilir. Sonrasında tüm kimlik bilgileri eksiksiz bir şekilde girilir. Kimlik detaylarından sonra personelin işine dair bilgiler ekranı gelir. Bu ekranda da personelin görev yapacağı görev kodu ve meslek kodu seçilir.

Oluşturulan işe giriş bildirgesi hem işveren hem de işçi tarafından imzalanır. Her iki tarafında da şartları kabul ettiği tescillenir. Madde madde belirtecek olursak tüm işe giriş süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

  • İşe Alım Süreci: İlk adım, bir iş başvurusu yapmak ve işveren tarafından işe alınmaktır. İşveren, işe alınan her çalışan için bir iş teklifi sunacaktır.

 

  • İş Teklifinin Kabul Edilmesi: İşveren tarafından sunulan iş teklifini kabul etmeniz gerekmektedir. İş teklifinde, çalışma şartları, ücret, pozisyon ve diğer önemli detaylar yer alacaktır.

 

  • Belgenin Hazırlanması: İşveren, kabul edilen iş teklifine dayanarak işe giriş belgesini hazırlayacaktır. Bu belge, çalışma koşullarını, maaşı, işe başlama tarihini ve diğer ilgili bilgileri içerecektir.

 

  • Belgenin İmzalanması: İşveren ve çalışan, işe giriş belgesini imzalayacaktır. Bu, her iki tarafın da belirtilen şartlara uyacaklarına dair bir taahhüttür.

 

  • Kopyaların Dağıtılması: İşveren ve çalışan, imzalanan işe giriş belgesinin kopyalarını alacaklardır. Her iki tarafın da bu belgeyi saklaması önemlidir.

 

  • Gerekli İzin ve Onaylar: Bazı durumlarda, işe giriş belgesi yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olmalıdır. Bu nedenle, işverenin gerekli izinleri alması ve belgenin yasal gereksinimlere uygun olduğunu sağlaması önemlidir.

 

  • İşe Giriş Prosedürleri: Bazı şirketler, işe giriş belgesiyle birlikte çalışanlar için farklı prosedürler de gerektirebilir. Örneğin, kimlik doğrulama, vergi formları doldurma veya sağlık muayeneleri gibi.

 

SGK İşe Giriş Belgesi Neden Önemlidir?

İşverenin yasal sorumluluklarını yerine getirme ve çalışanın haklarını bilmesi açısından bu bildirge oldukça büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda işverenin ceza yememesi ve çalışanın çalışma koşullarını tanıması açısından da önemlidir. İşveren bu bildirgeyi düzenlemediği takdirde her bir personeli için geciken ay sayısı kadar 1 asgari ücret ödemek zorunda kalır.

Share on
Bir cevap yazın