Şirket Türleri Nelerdir? AŞ, LTD, İŞTİRAK Şirketleri

Şirket türleri, işletmelerin hukuki statüsünü, kuruluş şeklini, sermaye yapısını, yönetim biçimini ve sorumluluk sınırlarını belirleyen kategorilerdir. Şirket türleri, işletmelerin faaliyet alanlarına, büyüklüklerine, ortaklık sayılarına ve vergi avantajlarına göre farklılık gösterir. Şirket türlerinin karşılaştırılması, işletmelerin kendilerine en uygun olan şirket türünü seçmelerine yardımcı olur. Bu makalede, Türkiye’de en yaygın olan şirket türleri olan anonim şirket (AŞ), limited şirket (LTD) ve iş ortaklığı (İŞTİRAK) arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri inceleyeceğiz.

 

Anonim Şirket (AŞ) Nedir?

Nelerdiettikleri sermaye ile sınırlı olan bir şirket türüdür. Anonim şirketler, genellikle büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir. Anonim şirketlerin kuruluşu için en az iki ortak ve en az 50.000 TL sermaye gereklidir. Anonim şirketlerin yönetimi, genel kurul ve yönetim kurulu tarafından sağlanır. Anonim şirketlerin vergilendirilmesi ise kurumlar vergisi kanununa göre yapılır.

 

Limited Şirket (LTD) Nedir?

Limited şirket (LTD), ortaklarının sorumluluğu sermaye payları ile sınırlı olan ve en az bir ortak tarafından kurulabilen bir şirket türüdür. Limited şirketler, genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir. Limited şirketlerin kuruluşu için en az 10.000 TL sermaye gereklidir. Limited şirketlerin yönetimi, genel kurul ve müdür veya müdürler kurulu tarafından sağlanır. Limited şirketlerin vergilendirilmesi ise anonim şirketler gibi kurumlar vergisi kanununa göre yapılır.

 

İş Ortaklığı (İŞTİRAK) Nedir?

İş ortaklığı (İŞTİRAK), iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli bir iş veya proje için bir araya gelerek oluşturdukları geçici bir ortaklık türüdür. İş ortaklıkları, genellikle inşaat, enerji, madencilik gibi sektörlerde görülür. İş ortaklıklarının kuruluşu için herhangi bir sermaye sınırı yoktur. İş ortaklıklarının yönetimi, ortaklar arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. İş ortaklıklarının vergilendirilmesi ise gelir veya kurumlar vergisi kanununa göre yapılır.

 

Anonim Şirket (AŞ), Limited Şirket (LTD) ve İş Ortaklığı (İŞTİRAK) Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Anonim Şirket (AŞ), Limited Şirket (LTD) ve İş Ortaklığı (İŞTİRAK) Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Hepsi tüzel kişilik sahibidir.

Hepsi ortakların sorumluluğunu sınırlar.

Hepsi ticari faaliyet gösterir.

Hepsi vergi mükellefidir.

Share on
Bir cevap yazın