Bu Müşavirlik

İcra Hukuku

İcra Hukuku

Borcunu Ödeyemeyen Borçlunun Borcunun, Alacaklının Talebi Üzerine, Devlet Zoruyla Taşınır Ve Taşınmaz Varlıklarına El Konarak Karşılanmasını Konu Alan Hukuk Dalıdır.

Büromuzda Yerli Ve Yabancı Şirket Ve Gerçek Kişilerin Türkiye’deki Alacaklarının Tahsili Için Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir. Temel Prensibimiz, Müvekkilin Alacağına En Hızlı, Etkili Ve En Az Masrafla Kavuşmasıdır.

Uzman Kadromuz Tarafından, Her Türlü Icra Ve Iflas Işlemlerinin Uygulanmasında Icra Işlemlerinin Ve Davalarının Takibi Ile Alacak Tahsili, Haciz, Ihtiyati Haciz, Rehin, Ipotek Işlemlerinin Yapılması, Borçlu Ve Alacaklı Lehine Toplantılara Iştirak Edilmesi, Iflas Talebi Veya Iflasın Ertelenmesi Davalarının Takibi Hususlarında Şirketlere, Kurumlara Ve Şahıslara Danışmanlık Ve Hukuki Hizmet Sunulmaktadır.

İcra Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

1.    İcra Ceza Ve İcra Hukuk Davaları

2.    İcra Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Diğer Davalar

3.    İhalenin Feshi Davaları

4.    İhtiyati Haciz Davaları

5.    İlamsız, Ilamlı Ve Kambiyo Senetlerine Dayalı Icra Takipleri

6.    Ödeme Emrine Itiraz, Itirazın Kaldırılması Ve Itirazın Iptali Davaları

7.    İstirdat Davaları

8.    Menfi Tespit Davaları

9.    Tasarrufun Iptali Davaları

14