Bu Müşavirlik

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim faaliyetlerimizi, Sorumlu Ortak Baş denetçimiz Mehmet Ufuk BAYRAKÇI önderliğinde oluşturmuş olduğumuz alanlarında uzman kadromuz ile yürütmekteyiz. Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda mali tablo ve hesaplarının bağımsız denetimleri, özel amaçlı raporlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Bağımsız Denetime Kimlerin İhtiyacı Var?
 • Yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri (halka açık veya açık olmayan)
 • Bankalar veya Finansal Kuruluşlar
 • Ortaklıklar
 • Kamu kuruluşları
 • Diğerleri
Neden Bağımsız Denetim?

Bağımsız denetim kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine günümüz işletmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür.

Aşağıdakilere doğru ve güvenilir bilgi sağlamak için bağımsız denetim gereklidir:

 • Şirket Yönetimi
 • Hissedarlar
 • Çalışanlar
 • Kredi Verenler
 • Yatırımcılar
 • Kamu kurumları (BDDK, SPK)
Bağımsız Denetimin Faydaları Nelerdir?

Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.

 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.
SMMM
SMMMMehmet Ufuk Bayrakçı

1980 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. 2005 yılında, “SMMM” ruhsatını, tek seferde, almaya hak kazandı. 2003-2006 Yılları arasında özel sektörde muhasebe müdürü pozisyonunda çalıştı. 2007 yılından bu yana da mesleki faaliyetlerini kendi ofisinde, bağımsız olarak sürdürmektedir. 2015 yılında “KGK Bağımsız Denetçi” ünvanı almaya hak kazanarak, Bağımsız Denetçi olan Bayrakçı, 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamladı.  2019 yılında Bilirkişilik sertifikasını alarak, Adalet Bakanlığı Bilirkişilk Daire Başkanlığında Bursa bölgesi yetki alanında “Uzman Bilirkişi” olarak görev yapmaya başladı. 2021 yılında ise sınav ve eğitim süreçlerini başarı ile tamamlayarak yine Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı bünyesinde “Uzlaştırmacı” unvanı almaya hak kazandı.

2021 yılında, TÜRMOB SÜRGEM (Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından yapılan sınav ve mülakat değerlendirmelerini başarı ile geçerek Türkiye çapında “Türmob Sürgem E-eğitici” unvanını almaya hak kazandı.

Bursaspor Kulübü Derneği, Bau Bahçeşehir Üniversitesi Mezunları, BİMED üyesi ve Bursa Tuana Halk Dansları Topluluğu’nda sosyal ve kültürel birçok çalışmalar yapmıştır. Amatör olarak boks ve kayak sporu ile ilgilenmektedir. 2005 yılından bu yana Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubunda aktif üyedir.  İyi derecede İngilizce bilen  Mehmet Ufuk BAYRAKÇI Evli, iki çocuk babasıdır.

Bağımsız Denetim Raporu Türleri

Bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetçinin işletme finansal tabloları hakkında açıkça ifade edilmiş görüşünü içerir. Bu görüş, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle, ilgili oldukları finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanıp hazırlanmadığı konusundadır. Zira bağımsız denetimin amacı, finansal raporlama standartlarına uygun olarak, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığının ortaya konmasıdır.