Bu Müşavirlik

Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Teşvik Danışmanlığı  Hizmetleri

KOSGEB Teşvikleri; Kurum bünyesinde dönem dönem açılan veya sürekli olan birçok teşvik ve devlet sübvansiyonları bulunmaktadır. KOSGEB bünyesindeki, nitelikli personel istihdam desteği, yurtdışı fuar desteği, marka patent katalog destekleri vb onlarca destek başvuruları tarafımızdan gerçekleştirilebilmektedir. KOBİ Danışmanlığına sahip uzman personelimiz aracılığı ile KOSGEB ve BEBKA’nın açmış olduğu birçok alandaki desteklere, proje hazırlayarak başvurular yapılmaktadır.

SGK Teşvikleri; Sosyal güvenlik primleri ile ilgili firmaların yararlanabileceği bir takım teşvikler (indirimler) mevcuttur. Teşvik yönetimi özel ilgi gösterilip takip edilmesi gereken bir süreçtir. Müşavirliğimizde bu teşviklerin düzenlemelerinin ve başvurularının yapılması da tarafımızdan sağlanabilir.

İş-Kur Teşvikleri; İş-Kur bünyesinde verilmekte olan İEP (İşbaşı Eğitim Programı) gibi, istihdam teşviklerinden firmanın azami ölçüde yararlandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını içermektedir.

Yatırım Teşvikleri; Yatırım Teşvik mevzuatı çerçevesinde, yapılacak olan yeni yatırımlara ilişkin “Genel ve Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi” çıkarılması ile başlayan ve tüm süreci kapsayan danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olarak İndirimli Kurumlar Vergisi, KDV İstisnası, SGK Teşvikleri, Faiz Desteği gibi ana başlıklardaki desteklerden yararlanılabilir.

KDV İadesi ile ilgili iş ve işlemler; Vergi iade işlemleri konusunda firmanın yararlanabilecekleri iadeler varsa bunlar hakkında bilgilendirmek ve başvurularını sağlamak. İhracat ve İhraç kayıtlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleri ile ilgili olarak, bu sürecin sevk ve idaresi, İndirilecek ve yüklenilen KDV listelerinin hazırlanması. KDV İadeleri sürecinin vergi dairesi nezrinde takibi ve sonuçlandırılması ile buna ilişkin bütçeleme öngörüsünün yapılması. Nakit iade taleplerinin ivedilikle çözülmesi.

09