Şahıs Şirketini Limited Şirkete Çevirme Süreci

Şahıs şirketleri, genellikle ilk defa ticari faaliyette bulunacak olan ve nispeten düşük hacimli iş yapmayı hedefleyen girişimciler tarafından tercih edilen bir şirket türüdür. Yeni bir teşebbüste bulunan birçok kişi kolay açılması açısından ilk şirketlerini şahıs şirketi olarak açar. Ancak bir süre sonra bu işletmeler, cirolarının artmaya başlaması, kurumsallaşma ihtiyacı nedeniyle üçüncü kişilere daha çok güven veren sermaye şirketlerine özellikle de limited şirkete dönüşmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Şahıs Şirketinden Limited Şirkete Nasıl Geçilir 

Hâli hazırda şahıs şirketine sahip olan şirket sahipleri şirketlerini limited şirkete herhangi bir kapanış yapmadan geçirebilme şansına sahiptirler. Şahıs firmaları aynı zamanda kolektif şirket, komandit şirket veya anonim şirket ya da kooperatife de dönüşebilir.  Ancak bu değişimleri yapabilmeleri için mevzuata hâkim olmaları gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile şirket tür (nevi) değişikliği yapmaları oldukça kolaydır. 

Şahıs şirketini herhangi bir ek vergi ödemeksizin limited şirkete çevirme imkânınız bulunmaktadır. Bu şirket sahipleri için büyük kolaylık sağlar. Şahıs şirketi sahibiyseniz ve elinizde ürünleriniz varsa bunların satışını yapmaksızın KDV ve gelir vergisinden muaf bir şekilde limited olarak kurulan şirketinize devredebilirsiniz. Ayrıca şahıs şirketinin üzerine herhangi bir mal varlığınız varsa bunları ek bir harç ödemeksizin limited şirketinize geçirebilirsiniz. Buna şahıs şirketinizin üzerine kayıtlı olan araçlar da dahildir. 

Şahıs şirketinden limited şirkete geçiş yapılırken aklınıza geçmiş dönem zararlarınız gelebilir. Bunlar da tam olarak limited şirketinize aktarılır, bu zarar bilançosunu yeni şirketinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca şahıs şirketinde bulunan KDV beyannamesinin tamamı limited şirketinizde de kullanılabilmektedir. 

Şahıs Şirketinden Limited Şirkete Geçişte Gerekli Belgeler  

  1. Tescil talebiyle ilgili ticaret sicili için ayrı, oda sicili için ayrı iki dilekçe yazılmalıdır. 
  2. Limited şirketin kuruluşuna ait evraklar yine aynı şekilde gerekmektedir.
  3. Limited şirket sözleşmesi: Limited şirkete dönüşme aşamasındaki şahıs şirketleri TTK hükümlerince zorunlu görülen hususları içeren limited şirket sözleşmesi hazırlar.
  4. Hazırlanan şirket sözleşmesinde; limited şirketin ticaret unvanı, merkezinin adresi, esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu, esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, grupları, itibari değerleri, varsa imtiyazlar, müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları, şirket tarafından yapılacak ilanların şekline açıkça yer verilir. 

Bilançonun (işletme hesabı hulasasının) çıkartılması: Şahıs işletmeleri, limited şirkete tür değişikliğini tescil ettirmek için bilanço belgelerini ibraz etmeleri gerekir. Ancak şahıs işletmeleri ikinci sınıf tüccar sayılırlar ve bilanço esasına göre değil, işletme hesabına göre defter tutar. Bu nedenle hesap döneminin sonunda bilanço yerine özet tablo olarak işletme hesabı hulasası düzenlerler. Sonuç olarak şahıs şirketleri, sicil müdürlüğüne en son düzenledikleri işletme hesabı hulasasını ibraz etmelidir. 

Tür değiştirme raporu: KOBİ statüsünde olan şahıs şirketleri tür değiştirme raporundan muaftır ancak muaf olunduğuna dair beyan vermeleri gerekir. Bunun dışındaki şahıs şirketleri tür değiştirme raporu vermelidir.  

YMM veya SMMM raporu: Tür değişikliği yapan işletmenin özvarlığının tespitinin ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı raporlar ve bu mal ve hakların listesi sunulmalıdır. Yukarıda belirtilen özel sicile kaydı gereken mal ve hakları bulunmayan şahıslar ise bu mallara sahip olmadığına dair beyan vermesi gerekmektedir. 

Tür değiştirme planı: TTK hükümleri uyarınca tür değiştirme planında; 

      1. işletmenin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanı,  

      2. adresi ve yeni türe ilişkin bilgiler, 

      3. şirket sözleşmesi, 

      4. ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısı, cinsi ve tutarı veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususlar bulunması gerekmektedir.

Limited Şirketin Avantajları Nelerdir?

Sahip olduğunuz şahıs firmasını limited şirket olarak yeniden tanımlamak istiyorsanız elbette bu durumun size ne tür katkılar sağlayacağını bilmek isteyeceksiniz. İlk olarak firmanızın büyüdüğünü ve daha kurumsal bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, firmanızı limited şirkete dönüştürmeniz isabetli bir karar olacaktır. Limited şirketler bu kurumsallığı sağlarken aynı zamanda çok daha hesaplıdır. Harç ve ödeme maliyetleri oldukça uygundur. Ayrıca limited şirket kurulumunda tek ortak yeterlidir. Diğer yandan şirketinizin kurumsallaşması için limited şirket size şirket içi yapılandırma konusunda büyük kolaylık sağlar. Örneğin şahıs firmasında son söz ve tüm yükümlülükler firma sahibine aitken limited şirkette bu rolleri dağıtabilme şansına sahip olacaksınız. Bir şirket sahibinin önem verdiği konuların başında vergi ödemeleri yer alır. Limited şirketin sayılabilecek en önemli avantajlarından biri sabit orana sahip vergi ödemesidir. Kurumlar vergisine tabi olan limited şirketler belirli bir oran üzerinden vergilerini öderler. Ayrıca fazla karmaşık olmayan yapısı sayesinde büyümeye başlayan firmalar için limited şirketler çok daha avantajlıdır. Mesela avukat bulundurma zorunluluğu yoktur ayrıca genel kurul toplantısına bakanlıktan bir görevlinin katılma zorunluğu yoktur. Sizde limited şirkete nasıl geçilir hakkında bilgi aldıktan sonra şahıs firmanızı limited şeklinde tanımlatarak bu avantajlardan yararlanabilirsiniz. 

Share on
3 Replies to “Şahıs Şirketini Limited Şirkete Çevirme Süreci”
  1. Şahıs üzerine olan araç ruhsatları değiştirmek gereklimi adres. Ve isim aynı

  2. Araç ruhsatları değiştirmek gerekir mi

  3. Sahis sirketin den ltd sirketine gectigimizde sahis is deneyimleri de muteahhitlik belgesi olaraj limited sirkette kullanilabilir mi

    Bir cevap yazın