Genç Girişimci Destekleri ve KOSGEB Genç Girişimci Desteği 2024

Son yıllarda, genç girişimcilerin kendi işini kurup piyasaya atılma isteği, üniversitelerin ve devletin sağladığı destekler sayesinde önemli ölçüde artmıştır. Ancak, birçok kişi yüksek vergi ve sigorta maliyetleri nedeniyle kendi işini kurmaktan çekinmektedir. Bu yazıda, yeni şirket kurmak isteyen girişimciler için büyük fayda sağlayacak konulardan biri olan 29 yaş altı genç girişimci desteği şartlarını inceleyeceğiz.

30.04.2018 tarihinde açıklanan ekonomi destek paketi kapsamında yer alan torba yasa, çeşitli sektörler için vergi teşvikleri ve gençlere destek içermekteydi. Bu torba yasa, emekli ikramiyesi, stok affı, borç yapılandırması, imar barışı, öğrenci affı, genç girişimci Bağkur desteği gibi konuları kapsamaktaydı ve 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Torba yasa içerisinde genç girişimcileri en çok ilgilendiren konu ise onlar için sağlanan Bağkur prim desteğidir.

Genç Girişimci Desteği Şartları:

 • Destekten yararlanabilecek genç girişimciler, 18 yaşını geçmiş ve 29 yaşını tamamlamamış olanlar,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesine göre kazanç bakımından genç girişimci istisnası kapsamında olanlar,
 • Bağkur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar,
 • Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa mükellefiyet açılmış olanlar,
 • Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olanlar genç girişimci desteğinden yararlanabilir.

Yukarıdaki maddeleri sağlayan genç girişimcilere 12 ay boyunca Bağkur primi desteği sağlanmaktadır.

Genç Girişimci Desteği’nden Yararlanamayacak Kişiler:

 • Başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olup şirketini kapatmış kişiler,
 • Anonim şirket veya limited şirket kuran kişiler bu teşvikten faydalanamaz.

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı:

 • 29 yaş altı genç girişimci desteğinden faydalanan mükellefler, genç girişimci kazanç istisnası sayesinde gelir vergi tarifesinin 2. dilimine göre 2024 yılı için 230.000 TL‘ye kadar elde ettikleri kârlar için ödeyecekleri gelir vergisinden muaf olacaklardır.
 • Genç girişimci vergi muafiyeti tutarı her yıl güncellenmek üzere 3 yıl boyunca geçerlidir.
 • Ayrıca 1 yıl boyunca Bağkur primleri de hazine tarafından karşılanmaktadır.
 • 2024 yılında ödenecek en düşük aylık Bağkur primi şahıs şirketi sahipleri için %5 indirim ile 5.900,74 TL‘dir. Yani teşvikten yararlanan genç girişimcilerin 12 ay boyunca ödemesi gereken toplam 70.808,88 TL prim hazine tarafından karşılanmaktadır.

Genç Girişimci Desteği ile İlgili Kanun: 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent uyarınca, 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağkur prim desteği sağlanmaktadır.

Genç Girişimci Desteği başvurusu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlanacak bir dilekçe ile yapılır.
Başvuru için ilgili şartları karşılayanlar, şirket kuruluş aşamasında mali müşavirden destek alabilir.
Vergi dairesine mali müşavir tarafından verilen dilekçe sonuçlandığında, size “Genç girişimci desteğinden faydalanabilir.” yazısı iletilir.
Bu yazıyı aldıktan sonra, ikamet adresinize en yakın SGK Müdürlüğü Bağkur Sigortalı Tescil Servisi’ne bizzat başvurarak desteğe başlayabilir ve varsa başvuru sürecinde ortaya çıkan Bağkur prim borçlarınızı sildirebilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Hakkında Önemli Uyarı:
29 yaş altı genç girişimci desteğinden faydalanırken, işe başlama tarihinin de göz önünde bulundurulması gerekir.
Başvuru sırasında işe başlama tarihiniz, şirket kuruluş tarihiniz olarak kabul edilir ve teşvik başvurunuz onaylanır.
Şirket kuruluş tarihinden önce kayıt dışı gelirleriniz bulunuyorsa ve ilerleyen süreçte bu durum tespit edilirse, cezai işlem uygulanabilir.
Ayrıca, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması da gerekmektedir.

Share on
Bir cevap yazın