Bağımsız Denetime Tabi olma Şartları Nelerdir?

İşletmelerin şeffaflık anlayışı sayesinde bağımsız denetim vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Özellikle işletmeye değer katan herkesin isteği, güvenilir bilgi alınmasıdır ve bunun içinde bağımsız denetimden yararlanılmaktır. Özellikle yenilenen Ticaret Kanunu ile birlikte sermaye şirketleri, bankalar, özel finansal kuruluşlar, kamu kuruluşları ve ortaklıklar bağımsız denetime ihtiyaç duyarlar.

Bakanlar Kurulu Kararıyla Denetime Tabi Olacak Şirketler

2018 yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3’üncü maddesi düzenlenmiştir. Bakanlar kurulu kararıyla denetime tabi olacak şirketler, 4 gruba ayrılmıştır.

Herhangi Bir Ölçüte Bağlı Olmaksızın Denetime Tabi Olan Şirketler

Alınan bakanlar kurulu kararıyla 1. grup; herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın denetime tabi olan şirketlerdir. Yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve varlık kiralama şirketlerini örnek olarak verebiliriz.

  1. Grubu Göre Bağımsız Denetim Şartları

Karara göre 2. grup; aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası ve çalışan sayısı 125 kişi üstü olmak üzere en az bu 3 husustan belirtilen 2 tanesini sağlaması gerekmektedir. Buna göre ek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler bağımsız denetime tabidir.

İlgili Kanuna Göre 3. Grup Şirketlerde Bağımsız Denetim Şartları

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler 3. grupta yer almaktadır. İlgili ölçütler; şirketin aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası olması, şirketin yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası olması ve şirketin çalışan sayısı 50 kişi ve üstü olmasıdır.

İlk 3 Grup Dışında Kalan Şirketlerde Bağımsız Denetim Şartları

Yazımızda belirtiğimiz ve bunların dışında kalan şirketlerin ise; aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası olması, yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası olması, çalışan sayısı 175 kişi veya üstü olması ölçütlerinden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan kurumlar alınan karara göre bağımsız denetime tabi olabilir.

 

Bağımsız Denetim, Şirketler İçin Geleceğe Atılan En Doğru Karardır!

İlgili kararla birlikte şirketlerin bağımsız denetime tabi olma şartlarının neler olduğunu inceledik. Bağımsız denetim şirketlerin bir zorunluluğu olmaktan ziyade ihtiyacıdır. Bursa’da Bayrakçı Müşavirlik olarak bağımsız denetimlerde geleceğe dair daha doğru ve iyi kararlar atacağınızın farkındayız.


Share on
Bir cevap yazın