Türkiye’deki Evimi Nasıl Tahliye Ederim?

Yurtdışındaki birçok Türkün merak ettiği konuların başında Türkiye’deki gayrimenkulünün çeşitli sebepler sonucunda tahliyesinin nasıl gerçekleştireceğidir. Diğer adıyla kiracıyı çıkarma olarak bilinen kiracı tahliyesi ve kira ile ilgili düzenlemeler borçlar hukukundaki başlıca kanundur.

Kiracı Tahliyesinde İki Yöntem

Türk Borçlar Hukukunda yer alan mevzuatlar kiracıyı ciddi bir şekilde korurken mülk sahipleri içinde çeşitli tahliye yolları belirlemiştir. Türkiye’deki mülkünüzün tahliye edilmesi için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar; bildirim yoluyla tahliye edilmesi diğer bir yöntem ise dava yoluyla tahliye edilmesidir.

Bildirim Yoluyla Kiracının Tahliye Edilmesi

Kiracı tahliyesinin gerçekleşmesi için ilk sırada kira sözleşmesi aykırı davranışlarda bulunması yer almaktadır. Bunlar; kiralanan yerin özen ve dikkat gösterilmeden kullanılması, kira bedelinin ödenmemesi ve apartman sakinlerine rahatsızlık vermesi kiracının tahliyesine yol açabilir. Bu nedenlerden biri veya birkaçı olması durumunda mülk sahipleri tahliye için kiracıya yazılı olarak ikaz eder ve otuz gün süre verilmesi gerekir.

Kiracı tahliyesi için diğer durumlar ise şu şekildedir: Kiracı yıl içerisinde iki kira bedelini ödemez ve kiralayan, kiracıya noter aracılığıyla iki kez ihtarda bulunursa sözleşme feshedilebilir. Ancak burada önemli olan husus, ödenmemiş kiraların aynı yıl içerisinde yer alması hususudur.

Dava Kararıyla Kiracının Tahliye Edilmesi

Dava kararıyla kiracı çıkarmak için şu şartları oluşması gerekmektedir. Kiralanan taşınmazda en az 1+10 yıldır ikamet etmesi, yapılacak tadilat nedeniyle, kiralayan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının ihtiyaçları nedeniyle taşınmazın tahliyesi davası açılabilir.

Tahliye davası için diğer hususlar;  kiracı kirayı ödenmezse aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtar gönderilerek kiracının çıkarılması, kiracının veya eşinin yakın bölgede bir evinin olması ve kiraya verenin bu durumu sonradan öğrenmesi halinde tahliye davası açılabilir.

Kira Sözleşmesi Bitmeden Tahliye Davası Açılmaz

Türkiye’deki gayrimenkulünüz için tahliye işlemini başlatmanız için bilinmesi gereken önemli nokta; kira sözleşmesi bitmeden tahliye davası açılması mümkün olmadığıdır. Aynı zamanda bir diğer önemli husus yukarıda belirtilen şartlar oluşmamışsa dava açılmamaktadır. 

Hak Kaybınız Olmaması İçin Profesyonel Bir Avukat Desteği

Bursa merkezli Bayrakçı Mali Müşavirlik ve Hukuki Danışmanlık olarak Türkiye’deki kiracı tahliyesinin avukat yardımıyla yapılması gerekmektedir. Özellikle Borçlar Kanunu’nun kiracıyı koruyan hükümleri göz önüne alındığında hak kaybı yaşanmaması için profesyonel bir avukat desteğine ihtiyaç vardır. Yurtdışında yaşayan birçok yurttaşımızın hukuki ve mali konularda destek aldığı yegâne ofis olmanın ayrıcalığını yaşamanızı isteriz.

Share on
Bir cevap yazın