Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti ve Vergilendirmesi 2023

Şahıs şirketi kurmak, özellikle e-ticaret yapmak veya ev ofisi çalışmak isteyen girişimcilerin ilgisini çekmektedir. Şahıs şirketi kurma maliyeti, limited ve anonim şirket kuruluş maliyetlerine göre daha düşüktür. Ayrıca, şahıs şirketlerinin yönetimi, kuruluş ve kapanış süreçleri oldukça basittir. Dolayısıyla, şirket kurma zorluğu, kurulacak şirket türüne bağlı olarak değişebilir ancak şahıs şirketi, diğer şirket türlerine kıyasla bireysel girişimciler için maliyeti ve kolaylığı açısından daha caziptir.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

Şirket kurma sürecinde noter, vergi dairesi ve çalıştığınız serbest muhasebeci mali müşavire bazı ödemeler yapmanız gerekmektedir. Bu ödeme kalemleri ve rakamları ortalama olarak şöyle sıralanabilir:

 • Şahıs İmza Beyannamesi (Noter): 272-395 TL arası
 • Muhasebeci Vekaleti (Noter): 490-520 TL arası
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İş Yeri Açılış Ücreti: 500-850 TL arası.

Şahıs şirketi kurma işlemleriniz tamamlandıktan sonra, mali müşaviriniz tarafından vergi dairesi tarafından gönderilen bir yoklama memuru faaliyet adresinize atanır. Yoklama memuru, faaliyet adresinize geldiğinde kimlik belgenizi talep eder ve yoklama tutanağına imza atmanızı isteyerek şirket kuruluş işlemlerinin tamamlandığını onaylar.

Şahıs Şirketlerinin Gider Listesi

Şahıs şirketi kurduktan sonra vergi beyannamesi düzenlemek gerekmektedir. Beyanname ve düzenli olarak ödenmesi gereken şahıs şirketi gider kalemleri ise şu şekildedir:

 • Her ay ödenmesi gereken KDV beyannamesi için 194,60 TL damga vergisi,
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken muhtasar beyanname için 230,70 TL damga vergisi,
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken geçici gelir beyannamesi için 194,00 TL damga vergisi,
 • Yıllık olarak ödenmesi gereken gelir vergisi beyannamesi için 294,90 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Listedeki gider kalemleri, Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Şahıs Şirketlerinin Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

Bireysel şirketlerin kuruluş maliyeti, şirketin gelir durumuna göre belirlenen vergilendirmelerle ilgilidir. Yani, şirketin geliri düştükçe vergiler de azalırken, gelir arttıkça ödenecek vergi miktarı da artar. Vergilendirme, şirket gelirine bağlı olarak %15 ile %40 arasında değişmektedir. 2023 vergi dilimleri şöyledir:

 • 70.000 TL’ye kadar %15
 • 70.000 TL’nin üstündeki kısmı için %20
 • 150.000 TL’nin üstündeki kısmı için %27
 • 370.000 TL’nin üstündeki kısmı için %35
 • 1.900.000 TL’nin üstündeki kısmı için %40 (ücret gelirleri için de farklı bir dilim vardır)

Tüm aktif olan şahıs şirketleri, belirtilen dilimlere göre vergilerini belirli sürelerde ödemekle yükümlüdür. Eğer gelir vergisi belirtilen süreler içinde ödenmezse, şirket cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle vergi süreçleri düzenli olarak takip edilmeli ve ödemeler düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Ayrıca, ilk kez şirket kuran 29 yaşın altındaki girişimciler için vergi istisnası mevcuttur. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle, genç girişimci desteğinden yararlanan mükellefler, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanunla yeniden düzenlenen genç girişimci kazanç istisnası sayesinde 3 yıl boyunca yıllık 150.000 TL olmak üzere toplamda 450.000 TL’ye kadar gelir vergisinden muaf olacaklardır. Ayrıca, 1 yıl boyunca Bağkur primleri de hazine tarafından karşılanacaktır. 2023 yılında ödenecek en düşük aylık Bağkur primi 3.452,76 TL olduğundan, teşvikten yararlanan genç girişimcilerin 12 ay boyunca ödemesi gereken toplam 41.433,12 TL primi hazine tarafından karşılanacaktır.

Sizler de tüm bu süreçler hakkında profesyonel, mali ve hukuki destek almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Share on
Bir cevap yazın